ZPUE SA (4/2022) Zawarcie znaczącej umowy
Gospodarka / Biznes

ZPUE SA (4/2022) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej jako: „Emitent”, „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 3 lutego 2022 r. umowy pomiędzy Emitentem a ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „Zamawiający”). Przedmiotem zawartej umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi kwota netto 21 020 tys. zł. Umowa została zawarta na czas określony do 31 stycznia 2023 r.

Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ