ZPUE SA-PLZPUE000012-ZPUE
Gospodarka / Biznes

ZPUE SA (4/2022) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej jako: „Emitent”, „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 3 lutego 2022 r. umowy pomiędzy Emitentem a ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „Zamawiający”). Przedmiotem zawartej umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją. Łączne […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ