Polski Koncern Naftowy ORLEN SA-PLPKN0000018-PKN
Gospodarka / Biznes

PKN ORLEN SA (26/2022) Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że Komisja Europejska („Komisja”) zatwierdziła zaproponowanych przez Spółkę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. […]

Read More
Gospodarka / Biznes

PKN ORLEN SA (24/2022) Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Grupą LOTOS S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Spółka oraz Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS (spółka przejmowana) na Spółkę […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ