• Home
  • Tag: Mercor SA-PLMRCOR00016-MERCOR

MERCOR SA (31/2022) Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Zarząd "MERCOR" S.A. (dalej: " Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2022 roku utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 roku, określającą Spółce zobowiązanie…