Herkules SA-PLZRWZW00012-ŻURAWIE
Gospodarka / Biznes

HERKULES SA (11/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2022 roku powołała w skład Zarządu Spółki Pana Cezarego Kicińskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki ze skutkiem na dzień 9 lutego 2022 roku. Pan Cezary Kiciński, zgodnie z przekazanym Spółce życiorysem, posiada duże […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ