Nauka i technika

Projekt HBO – strategiczna inwestycja Grupy ORLEN w Gdańsku gotowa już w 70 proc

Projekt HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy) to kluczowa inwestycja Grupy ORLEN, która obejmuje dwa reaktory o ciężarze 212 i 153 ton, kolumnę destylacji próżniowej o wysokości prawie 40 m, cztery zbiorniki wsadowe i sześć zbiorników produktowych. Warta ponad 1,8 mld zł inwestycja umożliwi produkcję nawet 400 tys. ton olejów bazowych grupy II rocznie i osiągnie pełną zdolność operacyjną w pierwszej połowie 2026 roku.

Rozpoczęcie budowy instalacji podstawowej oraz obiektów towarzyszących Projektu HBO w Gdańsku miało miejsce w sierpniu 2022 roku. Ta zaawansowana infrastruktura umożliwi produkcję wysokiej jakości olejów bazowych na terenie rafinerii w Gdańsku, co stanowi nowy kierunek dla Grupy Orlen.

Nowy projekt HBO ma na celu produkcję olejów bazowych grupy II, które są wykorzystywane do produkcji olejów silnikowych i środków smarnych w przemyśle i transporcie samochodowym. Dodatkowo, inwestycja ta spowoduje powstanie dodatkowych tysięcy ton półproduktów paliwowych, takich jak niskosiarkowe komponenty wykorzystywane w procesie produkcji benzyny i oleju napędowego.

Projekt HBO to kontynuacja rozwoju technologicznego rafinerii w Gdańsku, która zwiększyła swoją zdolność przerobową ropy z 3 do ponad 10 mln ton rocznie w latach 1995-2010. Ostatnia duża inwestycja rozwojowa, Projekt EFRA (kompleks koksowania), została zakończona w 2020 roku. Budowa i uruchomienie pierwszej instalacji olejów bazowych grupy II w Polsce znacząco zwiększy jej potencjał oraz wzmocni konkurencyjność Grupy ORLEN na europejskim rynku.

Nowe produkty poszerzą możliwości stosowania gotowych olejów oraz znacząco poprawią ich parametry eksploatacyjne. Po połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi, oleje bazowe staną się gotowymi środkami smarnymi, takimi jak oleje silnikowe, które służą do smarowania, chłodzenia i czyszczenia silników samochodowych. Podobnie powstaną gotowe oleje przemysłowe, używane w maszynach i urządzeniach, np. w rafineriach, zakładach chemicznych, górnictwie i elektroenergetyce.

Proces technologiczny wykorzystywany w podstawowej instalacji Projektu HBO przekształca cząsteczki węglowodorów za pomocą selektywnych katalizatorów, wodoru, wysokiego ciśnienia i stosunkowo wysokiej temperatury. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie produktów o parametrach istotnych dla środków smarnych, takich jak niska temperatura płynięcia i wysoki wskaźnik lepkości.

„Zaawansowanie Projektu HBO na koniec czerwca 2024 roku wynosi ok. 70 proc., a prac budowlano-montażowych – ok. 60 proc. Najpóźniej w czwartym kwartale 2025 roku ma się rozpocząć rozruch technologiczny i uruchomienie instalacji podstawowej, poprzedzone testowaniem i rozruchem wszystkich instalacji i obiektów wspomagających, takich jak: system zasilania elektrycznego, rurociągi międzyobiektowe i zbiorniki magazynowe. Następnie wykonane zostaną tzw. gwarancyjne ruchy testowe, po których – w pierwszej połowie 2026 roku – instalacje i obiekty Projektu HBO osiągną całkowitą zdolność operacyjną” – tłumaczy Wojciech Sieniawski, dyrektor Działu Realizacji Projektu HBO. 

W ramach kontraktu typu „projektuj i zbuduj” wykonano już najważniejsze urządzenia instalacji podstawowej oraz zbiorniki magazynowe. Obecnie trwają prace montażowe dwóch pieców technologicznych, w tym instalacja kominy odprowadzania spalin na ich szczytach, wymagająca użycia żurawia o udźwigu 200 ton.

Prace związane z kontraktem „projektuj i zbuduj” obejmują już ukończone urządzenia instalacji podstawowej oraz zbiorniki magazynowe. Aktualnie trwają prace montażowe dwóch pieców technologicznych, w ramach których konieczne jest instalowanie kominy odprowadzania spalin na ich szczytach, korzystając z żurawia o udźwigu 200 ton.

„Na terenie instalacji podstawowej zainstalowano już największe i najcięższe urządzenia: kolumnę destylacji próżniowej o wysokości prawie 40 m i ciężarze 109 ton, z której będą odbierane finalne produkty (oleje bazowe), oraz dwa reaktory o ciężarze 212 i 153 ton, służące do odparafinowania katalitycznego oraz hydrorafinacji, celem uzyskania odpornego na utlenianie, stabilnego produktu” – wyjaśnia Piotr Szczucki, kierownik projektu w Dziale Realizacji Projektu HBO. 

Jednym z głównych wyzwań jest zintegrowanie nowej infrastruktury z istniejącym kompleksem rafinerii w Gdańsku. Nowe obiekty będą wymagały gęstej sieci rurociągów, połączeń elektrycznych oraz systemów bezpieczeństwa i sterowania.

Grupa ORLEN inwestuje w zwiększenie bezpieczeństwa i pewności dostaw produktów z i do rafinerii w Gdańsku poprzez realizację projektu inwestycyjnego – Terminalu na Martwej Wiśle. Dzięki tej inwestycji możliwy będzie załadunek na statki ponad miliona ton produktów rafineryjnych rocznie, w tym olejów bazowych grupy II i paliw żeglugowych. Terminal będzie również przyjmował do rafinerii półprodukty, biododatki i komponenty paliw.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version