Miasto Świdnica: Prezydent Świdnicy ponownie w zarządzie Związku Miast Polskich
Polityka

Miasto Świdnica: Prezydent Świdnicy ponownie w zarządzie Związku Miast Polskich

Na XLVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Warszawie, które odbyło się 18 czerwca, wybrano nowe władze, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podjęto także decyzje dotyczące planów działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej. W latach 2024 – 2029 w Zarządzie zasiądzie 30 osób, w tym Beata Moskal – Słaniewska, prezydent Świdnicy, oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, który został wybrany na prezesa ZMP.

Jestem zaszczycony ponownym wyborem do Zarządu Związku Miast Polskich i chciałbym podziękować koleżankom i kolegom za ich zaufanie. Chciałbym również serdecznie podziękować senatorowi Zygmuntowi Frankiewiczowi za lata dobrej i merytorycznej pracy na stanowisku prezesa Związku Miast Polskich. Gratuluję prezydentowi Wrocławia, Jackowi Sutrykowi, objęcia tej funkcji. Bardzo się cieszę, że w nowym zarządzie zasiadać będzie sześć kobiet – włodarz miast, co stanowi ogromny postęp w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat, kiedy nie było ani jednej kobiety. W ostatniej kadencji było ich tylko trzy – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Spośród członków Zarządu wybrano czterech wiceprezesów: Jakuba Banaszka, Arkadiusza Chęcińskiego, Krzysztofa Kosińskiego i Krzysztofa Matyjaszczyka. Sekretarz Annie Mieczkowskiej, prezydent Kołobrzegu, a skarbnik to Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu. Dolny Śląsk reprezentują także Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i Emilian Bera, burmistrz Jawora.
W Warszawie przyjęto uchwałę określającą program działania Związku w I roku dziewiątej kadencji samorządowej. Program obejmuje osiem priorytetów, w tym nową ustawę o dochodach JST, zapewniającą odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju. Związek uważa, że konieczne jest uzupełnienie obniżonych dochodów z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024.

Delegaci postanowili również uwzględnić ustawę o zrównoważonym rozwoju miast w swojej liście priorytetów. Nowa ustawa będzie promować współpracę między obszarami miejskimi oraz umożliwi transformację energetyczną poprzez budowę samowystarczalności energetycznej miast. Planuje się również wykorzystanie taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych dla podmiotów gospodarki komunalnej.

Związek ma na celu wsparcie miast członkowskich w realizacji reformy planowania przestrzennego i strategicznego, a także dążenie do zwiększenia nakładów na edukację publiczną do poziomu 3% PKB. Ponadto, istnieje konieczność uporządkowania systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizację, oraz zarządzania odpadami, w tym również odpadami niebezpiecznymi.

Zgromadzenie Ogólne wyraziło swoje stanowisko w kwestii projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz zaapelowało o poprawę sytuacji finansowej polskich miast. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.miasta.pl/aktualnosci.

Związek Miast Polskich to najstarsza organizacja samorządowa w Polsce, która ma swoje korzenie jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej. Skupia 360 miast, w których mieszka ponad 80% ludności miejskiej kraju, co czyni go największym tego typu podmiotem w Polsce. Głównym celem ZMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz promowanie rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego miast polskich.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ