Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci: specjaliści biją na alarm
Zdrowie

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci: specjaliści biją na alarm

Już od ponad 40 lat, co roku 4 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci (Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci – Ofiar Agresji). W obliczu coraz większej liczby dzieci i młodzieży potrzebujących specjalistycznej pomocy ze względu na problemy zdrowia psychicznego, nie sposób nie poruszyć kwestii przemocy, która stanowi jeden z głównych czynników ryzyka.

Przemoc wobec dzieci wciąż stanowi poważny problem w XXI wieku, o czym świadczą zatrważające dane.

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2008 r.), aż 44% respondentów zna rodzinę, w której występuje przemoc wobec dzieci. Prawie jedna trzecia badanych wskazała na przemoc emocjonalną i fizyczną, a 5% na przemoc seksualną. Dodatkowo, 9% respondentów przyznało się do stosowania przemocy fizycznej, a 8% do przemocy emocjonalnej. Te same osoby ujawniły, że same były ofiarami przemocy fizycznej (27%), emocjonalnej (21%) lub seksualnej (2%), przy czym mężczyźni częściej doświadczali przemocy fizycznej i psychicznej, a kobiety seksualnej.

Przemoc wobec dzieci obejmuje wiele form, nie tylko agresję fizyczną.

Według WHO, krzywdzenie dzieci to wszelkie działania lub zaniechania, które prowadzą do szkody w zdrowiu, rozwoju lub godności dziecka, a także wykorzystanie w relacji z dorosłym, który powinien chronić, a nie krzywdzić.

Rozmaite formy przemocy obejmują przemoc rówieśniczą, która może przybierać formę fizyczną, werbalną, relacyjną (np. wykluczanie z grupy, aktywne ignorowanie, formowanie grupy przeciwko wybranej osobie) oraz elektroniczną (np. publikowanie treści ośmieszających ofiarę w internecie).

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) (Włodarczyk i Makaruk, 2012), aż 71% nastolatków doświadczyło różnych form przemocy. Wśród nich 59% padło ofiarą przemocy rówieśniczej, 34% doświadczyło przemocy ze strony osób dorosłych (w tym 22% przemocy psychicznej i 21% przemocy fizycznej), 3% doznało przemocy seksualnej, a 6% doświadczyło zaniedbania.

Skutki przemocy w dzieciństwie na długie lata

Badania wykazują, że doświadczenie przemocy w okresie dzieciństwa i dojrzewania ma długoterminowe konsekwencje.

Osoby, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, mogą mieć trudności z regulacją emocji, cierpieć na zaburzenia związane ze stresem, wykazywać zachowania impulsywne, doświadczać trudności w relacjach z innymi oraz cierpieć na dolegliwości psychosomatyczne.

„Ekspozycja na przemoc w dzieciństwie ma negatywny wpływ na samoocenę, wyniki w nauce i kompetencje społeczne oraz stanowi o wysokim ryzyku występowania problemów psychicznych w ciągu całego życia. Przemoc fizyczna i emocjonalna w szczególności wiąże się z obecnością zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania, wysokim ryzykiem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W przypadku wykorzystywania seksualnego obserwuje się ponadto częstsze występowanie lęku napadowego oraz zaburzenia stresowego pourazowego” – wskazuje prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, członek rady naukowej Centrum CBT.

Badania z 2014 roku przeprowadzone przez Keeshin i współpracowników wykazały, że dzieci i młodzież, które doświadczyły przemocy seksualnej lub fizycznej, częściej otrzymywały jednocześnie wiele diagnoz zaburzeń psychicznych.

Skutki przemocy na nastolatków

Nastolatkowie doświadczający przemocy są bardziej podatni na samobójstwo i samookaleczenia z powodu długotrwałego stresu, który wpływa na ich rozwój osobowości, w tym na impulsywność.

Według prof. dr hab. n. med. Tomasza Wolańczyka, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, 16% nastolatków w Europie i 15% na całym świecie doświadcza myśli samobójczych. Z tej grupy 17% podejmuje próbę samobójczą, co czyni samobójstwo drugą co do częstości przyczyną zgonów nastolatków na świecie.

Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz danych zebranych z Wojewódzkich Komend Policji, liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przekraczając 1400 w 2021 roku (w tym 85 podjętych przez dzieci do 12 roku życia) i ponad 2000 w 2022 roku. Badania wskazują na związek między przemocą, szczególnie fizyczną i seksualną, a ryzykiem podjęcia próby samobójczej, które może wzrosnąć od 2 do 5 razy. Istnieje także istotny związek między przemocą a samookaleczaniem wśród nastolatków.

„Niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze diagnozowanie zjawiska przemocy i wdrażanie oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na związane z nim objawy zaburzeń psychicznych, zwłaszcza w kontekście wyników badań, które wskazują, że jedynie w odniesieniu do 1/5 dzieci i młodzieży hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym podjęto jakiekolwiek działania interwencyjne przed hospitalizacją, pomimo rozpoznanego zjawiska przemocy” – dodaje dr n. med. i n o zdr. Nina Szalas, psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, członek rady naukowej Centrum CBT.

Nowa era opieki terapeutycznej

Z uwagi na rosnący odsetek młodzieży z problemami zdrowia psychicznego, istnieje potrzeba rozwijania kompleksowej opieki terapeutycznej, która będzie skuteczna i profesjonalna.

Wieloaspektowa pomoc terapeutyczna

Centrum CBT podjęło wyzwanie stworzenia standardu opieki nad dziećmi i rodzinami w prywatnym systemie medycznym, który zapewnia kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego. Ich program Kompleksowej Opieki Terapeutycznej (KOT) dostosowuje rozwiązania do indywidualnych potrzeb pacjentów, zapewniając im i ich rodzinom sprawną diagnostykę i terapię.

Proces diagnostyczno-terapeutyczny jest prowadzony przez zespół specjalistów, w tym psychiatrów dzieci i młodzieży, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży. Wizyty odbywają się zarówno w domu, jak i w szkole, a koordynatorzy pomagają w umawianiu terminów badań i wizyt. Rodzice mogą również skorzystać z opieki psychologiczno-psychoterapeutyczno-psychiatrycznej oraz uczestniczyć w warsztatach psychoedukacyjnych, które pomagają zrozumieć i rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami dzieci.

Więcej informacji znajdziesz na: www.cbt.pl

O Grupie Centrum CBT

Grupa Centrum CBT to wiodąca sieć przychodni, działająca od ponad 20 lat w 6 miastach w Polsce (Warszawa, Legionowo, Otwock, Gdańsk, Gdynia i Łódź). Oferujemy wysokospecjalistyczną opiekę psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zatrudniając ponad 300 ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Świadczenia w ramach naszych placówek są dostępne zarówno prywatnie, jak również w ramach NFZ. Ponadto prowadzimy renomowaną Szkołę Psychoterapii, która od 2002 r. szkoli ponad 700 studentów i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), będącego członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Nasza Szkoła zatrudnia ponad 60 pracowników dydaktycznych.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ