Gospodarka / Biznes

EKG 2024: Polska potrzebuje nowej strategii cyfryzacji szytej na miarę

Polska eksperci podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podkreślili potrzebę opracowania nowej strategii cyfryzacji, skupiającej się na rozwoju infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dostosowanej do krajowych możliwości i potrzeb. Podkreślili również kluczową rolę infrastruktury ITC w strategicznych projektach przemysłowych i logistycznych.

Podczas dyskusji eksperckiej na temat znaczenia infrastruktury ITC dla rozwoju cyfryzacji w nowoczesnej gospodarce, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Andrzej Dulka, zauważył, że Polska nieznacznie pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi pod względem wskaźników cyfryzacji.

„Europa nam trochę ucieka, bo mamy opóźnienia m.in. w absorbcji środków unijnych z KPO na rozwój cyfryzacji, we wprowadzaniu aktów prawnych o UKF (ultrakrótkie fale radiowe) czy budowaniu sieci 5G. Z drugiej strony mamy trochę sukcesów w cyfryzacji, czego przykładem jest oferta cyfrowych usług publicznych w aplikacji mObywatel” – wskazał Dulka.

Polska potrzebuje nowej strategii cyfryzacji, która uwzględni rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dostosowany do możliwości i potrzeb krajowych – ocenili eksperci podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Infrastruktura ITC jest kluczowa dla strategicznych projektów przemysłowych i logistycznych.

W dyskusji eksperckiej o znaczeniu infrastruktury ITC dla rozwoju cyfryzacji, Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwrócił uwagę, że Polska ma opóźnienia w niektórych obszarach cyfryzacji, ale odnosi też sukcesy, takie jak oferta cyfrowych usług publicznych w aplikacji mObywatel.

Według Ignacego Święcickiego, kierownika Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym nie powinniśmy mylić celu z środkiem do niego prowadzącym. „Nie ma co fetyszyzować wskaźników UE i gonić za nimi, bo u nas nie wszystkie mają sens” – powiedział.

Polska potrzebuje nowej strategii cyfryzacji, która uwzględnia plan rozwijania infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dostosowany do specyficznych potrzeb kraju – zgodnie z opinią ekspertów podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreślają oni kluczowe znaczenie infrastruktury ITC dla strategicznych projektów przemysłowych i logistycznych.

W czasie eksperckiej dyskusji o znaczeniu infrastruktury ITC dla rozwoju cyfryzacji, Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwrócił uwagę, że Polska pozostaje nieco w tyle od innych krajów europejskich jeśli chodzi o wskaźniki cyfryzacji.

Jak podkreślił, to czego Polska z pewnością potrzebuje – to nowa kompleksowa strategia cyfryzacji oparta na własnych możliwościach i potrzebach. „My nie musimy jeden do jednego wprowadzać rozwiązań, które sprawdzą się w innych krajach UE, ale nie u nas. Przykładem może być światłowód, który doskonale sprawdzi się w mniejszych krajach o dużym zagęszczeniu ludności, ale niekoniecznie w Bieszczadach. Na obszarach mało zaludnionych lepiej zda egzamin sieć radiowa” – wyjaśnił Święcicki.

Według Radosława Nielka, eksperta Państwowego Instytutu Badawczego NASK, budowa sieci 5G jest uzasadniona dla przemysłu, rolnictwa i nauki. Nie każdy jednak musi mieć dostęp do tej technologii, ponieważ nie jest ona potrzebna dla wszystkich. Dla większości ludzi istotne jest jedynie posiadanie dostępu do sieci, bez względu na to, czy jest to LTE czy 5G – zauważył ekspert NASK.

Maciej Borucki z firmy Cellnex Poland poszedł dalej, zwracając uwagę, że nie ma nowoczesnej cyfryzacji bez uwzględnienia człowieka i jego potrzeb. „Widzę potrzebę zwiększenia efektywności sieci tam, gdzie ona już jest dostępna, ale niewystarczająca w sytuacjach, gdy nagle zwiększa się liczba użytkowników. Przykładem są masowe imprezy, np. mecze na stadionach lub koncerty, gdzie obciążenie sieci ogranicza możliwość korzystania z niej” – wyjaśnił.

Według eksperta konieczne jest zwiększenie gęstości sieci w Polsce w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak budynki, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, urzędy, szpitale i firmy.

Jak wskazał Jarosław Bułka, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. transformacji cyfrowej, w stolicy Małopolski już się to dzieje. „Naszą transformację zaczęliśmy od przygotowania kompleksowej strategii cyfryzacji miasta, potem przeszkoliliśmy urzędników, zatrudniliśmy specjalistów IT, zainwestowaliśmy w sprzęt i działamy” – powiedział.

Polska potrzebuje nowej strategii cyfryzacji, która uwzględni plan rozwoju infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), dostosowany do krajowych możliwości i potrzeb – ocenili eksperci podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreślono, że infrastruktura ITC jest kluczowa dla strategicznych projektów przemysłowych i logistycznych.

W eksperckiej dyskusji o znaczeniu infrastruktury ITC dla rozwoju cyfryzacji, Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zwrócił uwagę na opóźnienia Polski w stosowaniu rozwiązań cyfrowych w porównaniu z innymi krajami UE, podkreślając jednocześnie sukcesy, takie jak oferta cyfrowych usług publicznych w aplikacji mObywatel.

Dodał, że efekty już są, tak samo jak nagrody dla miasta za innowacje, których w Krakowie nie brakuje. W opinii samorządowca nie da się budować inteligentnego miasta (ang. smart city) bez inwestowania w infrastrukturę ICT.

Emil Andryszczyk, dyrektor biura Digitalizacji Produkcji w Orlenie, uważa że infrastruktura ICT jest niezbędna do prowadzenia konkurencyjnego biznesu, szczególnie w tak dużej i strategicznej firmie jak Orlen.

Jak wyjaśnił, tylko w płockiej rafinerii jest 200 tys. punktów pomiarowych, które przesyłają 24/7 dane o temperaturze, o ciśnieniu czy ustawieniu zaworów. „To ogromna ilość danych do zebrania i przetworzenia, na podstawie których operator podejmuje decyzje w czasie zbliżonym do rzeczywistego, zarządzając infrastrukturą krytyczną firmy. Bez odpowiedniej infrastruktury ICT nie byłoby to możliwe” – wskazał Andryszczyk.

Zaznaczył, że wycinek operacji przetwarzania danych jest niewielki. Spółka posiada również Rafinerię w Gdańsku, Zakłady Azotowe we Włocławku oraz inne wysokospecjalistyczne zakłady w Czechach i na Litwie. Integracja danych z tych zakładów w zarządzaniu całością ma być efektywna i bezpieczna.

Przekazał również, że rozwiązaniem, które najlepiej zaadresuje potrzeby biznesowe będzie Platforma Danych i Zarządzania Wiedzą. „Platforma będzie odpowiedzialna za integrację danych między systemami wyspowymi a także za jednolity model danych, reguły walidacji danych ich kontekstualizację i przetwarzanie na poziomie całego segmentu produkcji w całej Grupie Kapitałowej” – powiedział ekspert.

Platforma będzie centralnym miejscem zarządzania danymi i dbałością o ich jakość w ramach Grupy Kapitałowej. Dodatkowo umożliwi udostępnienie danych innym systemom oraz warstwie raportowej i wizualizacyjnej. Będzie także oferować funkcje związane z zarządzaniem dokumentami, tworzeniem workflowów decyzyjnych oraz bazę wiedzy z elementami sztucznej inteligencji do przeszukiwania za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Według dyrektora Andryszczyka, Platforma będzie korzystać z sieci 5G jako optymalnego medium komunikacji, ponieważ jest ona niezbędna do przetwarzania dużych ilości danych, automatyzacji oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, co z kolei pozwoli polskim firmom budować przewagę konkurencyjną.

Michał Ziółkowski, dyrektor ds. technicznych i członek zarządu Play, poinformował o znacznym opóźnieniu w budowie sieci 5G w Polsce oraz o ongoing testach sieci 6G w Japonii. Wskazał również na prognozowany wzrost liczby miejsc pracy związanych z rozwojem infrastruktury ICT w Europie – szacuje się, że powstanie pół miliona nowych stanowisk, co będzie wymagało zatrudnienia dwóch milionów nowych specjalistów.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version