Gospodarka / Biznes

Pierwsze inwestycje Amazon w energetykę wiatrową w Polsce

Amazon podpisał umowę na zakup 53 MW czystej energii z dwóch farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku, w ramach pierwszej inwestycji firmy w energię wiatrową w Polsce. Umowa została podpisana z Vortex Energy Polska, spółką zależną Vitol. Amazon już zainwestował w kraju w energię odnawialną z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach (2022 r.) i posiada panele fotowoltaiczne na swoim zrobotyzowanym centrum logistycznym w Świebodzinie (2021 r.).

Inwestycje Amazon w OZE w Polsce przyczyniają się do realizacji takich celów firmy, jak osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. oraz zasilanie do 2025 r. całej globalnej działalności Amazon w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Umowa na zakup energii z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku wspiera również cel polskiego rządu, jakim jest dekarbonizacja sektora energetycznego. Według Ember European Electricity Review 2024 udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniósł 61%, podczas gdy średni udział węgla w miksie energetycznym w UE wynosi 12%. Jednocześnie w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Polska deklaruje osiągnięcie 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Nowe farmy wiatrowe mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2025 r. Łącznie projekty wiatrowe w Jastrowiu i Okonku będą generować ok. 113 000 MWh (megawatogodzin) energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 000 polskich gospodarstw domowych. Łączna moc dwóch farm wiatrowych szacowana jest na 53 MW, a moc wszystkich inwestycji Amazon w OZE w Polsce wynosić będzie ponad 140 MW.

„Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie – jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej – jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci” – podsumowuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, by wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez zrównoważoną i przystępną cenowo energię elektryczną w Polsce. Jest to ogromna szansa dla obu firm, a jednocześnie Vitol i Vortex będą szukać na tym rynku dodatkowych możliwości do współpracy. W szczególności dalsza nowelizacja ustawy 10H umożliwi nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową, które przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski na poziomie lokalnym i krajowym”.

Justine Ryan, Head of Renewables EMEA at Vitol and CEO of Vortex Energy, podkreśla znaczenie inwestycji solarnej Amazon w Polsce.

Amazon obchodzi 10-lecie działalności w Polsce w 2024 roku, z inwestycjami przekraczającymi 20 mld PLN w kraju. Efektem tych inwestycji jest powstanie ponad 70 000 nowych miejsc pracy do 2022 roku. Obecność Amazon w tej części Europy to również troska o lokalne społeczności i zrównoważony rozwój.

W 2022 r. Amazon podpisał jedną z największych wówczas w Polsce umów na zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach o mocy 87 MW. Po uruchomieniu oczekuje się, że farma będzie produkować ponad 120 000 MWh (megawatogodzin) czystej energii rocznie, co wystarczyłoby na zaspokojenie potrzeb energetycznych ok. 57 000 polskich gospodarstw domowych. Produkcja energii zgodnie z planem ma rozpocząć się w maju 2024 r.

W 2021 roku Amazon otworzył zautomatyzowane centrum logistyczne w Świebodzinie, które wyposażono w 3900 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ponad 8600 metrów kwadratowych. Dzięki nim obiekt może korzystać z energii odnawialnej, co pozwala m.in. na częściowe zasilanie. Instalacja na dachu centrum ma moc 1,75 MW, co wystarczy do zasilenia około 480 domów jednorodzinnych w Polsce rocznie.

Amazon Renewable Energy Projects in Poland – Impact on Local Communities and Economy

According to a new economic model developed by Amazon, the solar and wind farms operated by the company worldwide have helped generate an estimated $12 billion in investments in communities and supported over 39,000 jobs from 2014 to 2022. In Europe alone, Amazon’s renewable energy projects have generated approximately €2.4 billion in investments, contributing to a €723 million increase in the region’s GDP and supporting 3,900 jobs in 2022.

„Energetyka wiatrowa to niezwykle nowoczesny, wydajny i długoterminowy silnik napędowy całej gospodarki. Efekty mnożnikowe w postaci lokalnych łańcuchów dostaw, dołączanie polskich przedsiębiorców do dostaw globalnych dla sektora, a także możliwości rozwoju zawodowego tysięcy pracowników w obszarze najnowocześniejszych technologii tworzą wartość nie do przecenienia z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Dobroczynne skutki rozwoju sektora odczuwać będą przyszłe pokolenia – także na długo po tym, jak główne instalacje wytwórcze zostaną zbudowane”.

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub, podkreśla szeroki zakres korzyści wynikających z wykorzystania energii wiatrowej.

Globalne projekty Amazon, największego korporacyjnego nabywcy energii odnawialnej na świecie, mają potencjał generowania ponad 77 000 GWh (gigawatogodzin) rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 19 mln domów w UE.

Informacje o Amazonie:

Amazon rozpoczął działalność w Polsce w 2014 roku i od tego czasu stworzył ponad 70 000 miejsc pracy. Firma działa m.in. w 10 nowoczesnych centrach logistycznych oraz biurach Amazon Web Services (AWS) w Warszawie i Amazon Development Center Poland (ADCP) w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. ADCP jest centrum naukowo-badawczym, w którym zespoły tworzą i rozwijają technologie Amazon, takie jak Alexa, Ring czy Kindle. Amazon inwestuje również w łańcuch dostaw, partnerów operacyjnych i MŚP sprzedające przez Amazon.pl, wspierając ich rozwój. Firma zainwestowała ponad 20 mld zł w Polsce, w tym w centra logistyczne, biura korporacyjne, technologię i wynagrodzenia. Inwestuje również w technologię wspierającą MŚP, w tym ochronę własności intelektualnej marek.

Vortex Energy

Spółka Vortex Energy, która od 2023 roku jest w pełni zależna od Vitol, od 17 lat działa na rynku energii odnawialnej, zrealizowała projekty o łącznej mocy 468 MW w projektach wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecnie firma posiada portfel projektów obejmujący ponad 3 GW w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej na różnych etapach rozwoju, oraz ponad 2 GW mocy w projektach magazynowania energii.

Vitol to światowy lider w branży energetycznej, posiadający ponad 55-letnie doświadczenie w obsłudze światowych rynków energetycznych. Firma opiera się na długoterminowych partnerstwach i skupia się na dostarczaniu rozwiązań oraz ostrożnym zarządzaniu finansami. Przez lata Vitol przeznaczył ponad 2,2 mld USD na wsparcie zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Wizja firmy

Nasza firma dąży do tworzenia zrównoważonych rozwiązań energetycznych, koncentrując się na długoterminowych partnerstwach i ostrożnym zarządzaniu finansami. Jesteśmy globalnym liderem w branży energetycznej, obsługującym rynki na całym świecie. Nasze inwestycje w transformację energetyczną wynoszą ponad 2,2 mld USD, co pokazuje nasze zaangażowanie w tworzenie bardziej ekologicznych rozwiązań.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version