Polityka

MS: Minister Sprawiedliwości odwołał z delegacji do MS, KRS i KSSiP 16 sędziów (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że Minister Sprawiedliwości odwołał z delegacji do różnych instytucji 10 sędziów, do biura Krajowej Rady Sądownictwa – 3, do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – 1 oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 2.

Decyzja została podjęta 12 stycznia 2024 roku po wstępnym przeglądzie kadr, ze szczególnym uwzględnieniem delegacji sędziowskich do Resortu i podległych Ministrowi Bodnarowi placówek. Okazało się, że wiele stanowisk – obecnie zajmowanych przez sędziów delegowanych – może zostać obsadzonych przez urzędników, co umożliwi sędziom powrót do ich macierzystych sądów i kontynuowanie orzekania.

Lista sędziów odwołanych z delegacji:

1. SSO Paweł Zwolak – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

2. SSR Katarzyna Ceglarska-Piłat – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

3. SSO Katarzyna Naszczyńska – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

4. SSR Maciej Klonowski – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

5. SSR Rafał Reiwer – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

6. SSO Antoni Batko – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

7. SSO Aleksandra Rusin-Batko – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

8. SSR Iwona Rutkowska – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

9. SSO Andrzej Vertun – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

10. SSR Katarzyna Dil – delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości,

11. SSO Edyta Dzielińska – delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

12. SSO Przemysław Wypych – delegowany do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

13. SSO Aleksandra Ziółkowska-Majkowska – delegowana do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

14. SSR Łukasz Piebiak – delegowany do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

15. SSA Dariusz Drajewicz – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

16. SSA Jakub Iwaniec – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał także 3 sędziów z delegacji orzeczniczych w sądach apelacyjnych. Sędziowie wcześniej orzekali w sądach okręgowych w Warszawie i Krakowie. Sąd Najwyższy przeprowadził ich weryfikację w trakcie prowadzonych testów niezależności. Wynik był negatywny. Stąd decyzja ministra Bodnara. Kluczowe jest, by strony miały zapewnione prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem.

Lista sędziów odwołanych z delegacji orzeczniczych:

17. SSO Anna Grodzicka – delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

18. SSO Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński – delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

19. SSO Piotr Kowalski – delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem ETPC, TSUE i SN, skład Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowany ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., jest sprzeczny z art. 187 Konstytucji. W związku z tym, wątpliwości co do niezależności i bezstronności sędziów powołanych z udziałem tego organu są uzasadnione. W wyniku przeprowadzonych testów niezależności, Sąd Najwyższy odwołał kilku sędziów delegowanych przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości, co oznacza, że ich wyroki w sądach wyższych mogłyby być obarczone wadliwościami, niekorzystnymi dla stron.

Informujemy, że komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version