Kultura

Grudziądz: Stypendia dla twórców kultury

Od lat przyznawane są stypendia grudziądzkim artystom i ludziom kultury – już prawie 90 razy. Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów oraz dziedzinami, w których wsparcie zostało przyznane na pierwsze półrocze i cały bieżący rok.

Osiem artystów z Grudziądza zostało uhonorowanych miejskimi stypendiami za ich wkład w rozwój kultury. Wsparcie otrzymali muzycy, pisarze i osoby propagujące historię miasta.

Komisja stypendialna, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Komisji Kultury oraz Wydziału Kultury i Sportu, pozytywnie oceniła wszystkie złożone wnioski. Oto wyniki rozstrzygnięć:

Marcin Kowalski, muzyk zespołu FACE 2 FACE, otrzymał stypendium w wysokości 4,5 tys. zł, które przeznaczy na nagranie i wydanie minialbumu studyjnego zespołu.

Henryk Orzechowski, ceniony działacz artystyczny i społeczny, otrzymał stypendium w wysokości 2 tys. zł, które pozwoli mu na wydanie tomiku poetyckiego „Fraszki – ku pogodzie ducha”.

Ksiądz dr Karol Niedoba otrzymał stypendium w wysokości 3 tys. zł, które przeznaczy na wydanie folderu edukacyjnego dotyczącego dziejów społeczności ewangelickiej Grudziądza. Wydawnictwo towarzyszyć będzie wystawie „Ewangelicy w Grudziądzu” w ramach obchodów 500-lecia Reformacji w mieście.

Mateusz Promiński, historyk sztuki, otrzymał stypendium w wysokości 5 tys. zł na realizację projektu filmowego „Malarskie narracje. Opowieści wyjęte z ramy”, poświęconego zbiorom malarstwa zgromadzonym w muzeum w Grudziądzu.

Leszek Leliwa, grudziądzki poeta, otrzymał stypendium w wysokości 1,3 tys. zł, które przeznaczy na wydanie drukiem tomiku poezji „Impresje grudziądzkie”.

Patryk Ostrowski, młody puzoniście, otrzymał 4 tys. zł, które pozwolą mu na nagranie autorskiego utworu wraz z teledyskiem promującym Grudziądz oraz własną twórczość.

Daniel Grzybowski, muzyk i realizator dźwięku, planuje zrealizować teledysk do autorskiego utworu muzycznego za pozyskane stypendium w kwocie 4 tys. zł.

Krzysztof Szuca, perkusista zespołu EmMa, przeznaczy otrzymane stypendium w wysokości 3,5 tys. zł na nagranie mini-singla zespołu.

Miejskie stypendia artystyczne są formą wsparcia finansowego udzielanego twórcom mieszkającym w Grudziądzu. Wsparcie projektów lokalnych ma motywować ich do podejmowania wyzwań w działalności artystycznej oraz pomaga realizować autorskie projekty w sferze kultury.

Zgłoszenia na stypendia artystyczne, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz programy edukacyjne mogły być składane do 30 listopada ubiegłego roku. W tym roku miasto przeznaczyło 30 tys. zł na stypendia artystyczne.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version