Gospodarka / Biznes

Waloryzacja a podwyżka wypłat – czym się różnią i jakie są warunki negocjacji w sektorze ochrony?

Firmy ochroniarskie muszą dostosować się do stałego wzrostu inflacji i podwyżek płacy minimalnej, aby utrzymać wysoki poziom usług. W celu zapewnienia równowagi finansowej pomiędzy stronami, ważne jest, aby wieloletnie kontrakty ochronne były waloryzowane, umożliwiając niezbędne aktualizacje cen w odpowiednim czasie.

„Inflacja znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą przedsiębiorców. Jej skumulowany wpływ na ceny jest bardzo duży, czego nikt nie był w stanie przewidzieć kilka lat temu, czyli w momencie składania oferty na usługi swojej firmy. Obecna waloryzacja cen jest więc tak naprawdę jedynie przywróceniem pierwotnej wartości kontraktów” – wyjaśnia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Od kilku lat firmy w Polsce borykają się z nieustannie zmieniającym się otoczeniem prawno-ekonomicznym. Przez ostatnie 25 lat inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie, a w 2023 r. oczekuje się jej dwucyfrowego wzrostu. Ponadto już od początku 2021 r. możemy spodziewać się kolejnej podwyżki płacy minimalnej. Wszystko to wpływa na znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które odczuwają zwłaszcza firmy zajmujące się ochroną.

Aby zachować zyskowność, branża ochrony musi stale dostosowywać swoje ceny do składowych kosztów, które mają największy wpływ na jej wyniki. W ciągu ostatnich 2 lat dynamika wzrostu tych kosztów wynosiła kilkadziesiąt lub kilkaset procent. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów finansowych, musimy stale monitorować sytuację ekonomiczną i dostosowywać ceny do wymogów rynku.

Ponadto, aby zminimalizować ryzyko, firmy z branży ochrony powinny wykorzystać najnowsze technologie, aby zwiększyć wydajność i efektywność. W ten sposób można obniżyć koszty i zapewnić przewagę konkurencyjną, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych.

I. Koszty bezpośrednie – wzrost o 29%, w tym:

– koszty osobowe: 29% (+19% w 2024 r.)

– koszty pozostałe: 25%

II. Koszty pośrednie – wzrost o 29%, w tym:

– koszty osobowe: 29% (+19% w 2024 r.)

– energia: 36% (+ nieprzewidywalny wzrost w 2024 r.)

– utrzymanie lokalizacji: 27%

III. Koszty finansowania działalności – gwałtowny wzrost o 306%, co ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi kredytów, leasingów, ubezpieczeń oraz gwarancji bankowych.

Prokuratoria Generalna wydała rekomendację, by w ramach zamówień publicznych powodem waloryzacji umowy mógł być nadzwyczajny wzrost cen. Zgodnie z interesem publicznym tak samo powinno być w przypadku kontraktów komercyjnych.

Aby zminimalizować wpływ wzrostu kosztów na ceny produktów i usług, konieczne jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów w celu zniwelowania skutków inflacji wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dlatego też, rząd powinien wprowadzić konkretne ustawy i mechanizmy, które pozwolą firmom na skuteczne przeciwdziałanie wpływowi wzrostu kosztów na ich wyniki finansowe.

Istnieje również potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które minimalizują skutki wzrostu cen na rynku i pomagają firmom w zarządzaniu wzrostem kosztów.

Ponadto, należy zastanowić się nad wprowadzeniem zachęt finansowych dla firm, które wdrażają strategie zarządzania wzrostem kosztów.

Wreszcie, konieczne jest zapewnienie firmom dostępu do informacji na temat istniejących regulacji prawnych, które dotyczą wzrostu kosztów i ich wpływu na wyniki finansowe.

„Trudna sytuacja dotyka nas jako dostawców usług, ale też naszych klientów, więc tylko wspólnie i po partnersku możemy stawić jej czoła. Szczególnie że przedłużenie kontraktu z dotychczasowym dostawcą to najbardziej racjonalne rozwiązanie, tańsze i efektywniejsze niż rozpoczęcie nowego postępowania w zakresie wyboru kolejnego dostawcy” – podkreśla Paweł Korzybski, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Waloryzacja jest kluczem do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zachowania ciągłości kontraktów, a także zapewnienia właściwego wynagradzania pracowników. Jest to szczególnie istotne w obliczu zmieniających się sytuacji rynkowych i stale rosnących kosztów.

Wzrost kosztów usług stanowi poważny problem dla sektora ochrony, który musi znaleźć skuteczne rozwiązania. Poprzez wprowadzenie waloryzacji możliwe jest uzyskanie wyższych kwot wykonania usług, co pomoże firmom w zachowaniu wymaganego poziomu rentowności. Waloryzacja jest szansą na utrzymanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy kontrahentami, co z kolei przyczyni się do dalszego rozwoju branży.

„Wyjaśniamy naszym partnerom biznesowym, że nie chcemy zarabiać więcej, a jedynie realizować poprawnie kontrakt – podkreśla Paweł Korzybski. – Kiedy stajemy w obliczu zagrożenia interesu firm i pracowników sektora ochrony, w przypadku braku porozumienia czasami jesteśmy zmuszeni rozwiązać dotychczasowe umowy z naszymi klientami, co nie jest oczekiwanym rezultatem”.

Procedury przetargowe są czasochłonne i kosztowne, co powoduje, że nie są one korzystnym rozwiązaniem dla obu stron. Utrata zaufanego dostawcy usług ochrony oznacza również, że trzeba będzie zbudować nową relację z innym podwykonawcą. Właściciele firm ochroniarskich starają się zapobiec odpływowi klientów, dlatego są otwarci na negocjacje w kwestiach finansowych.

„Gdy nie udaje się uzgodnić wynagrodzenia za usługę ochrony w dotychczasowym kształcie, proponujemy modyfikację zakresu usługi i konwersję zabezpieczeń na rzecz rozwiązań technicznych. Nie pozostawiamy klientów w sytuacji bez wyjścia” – zaznacza Paweł Korzybski.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version