Polityka

Bezpieczeństwo Kolejowe na pierwszym miejscu: Efekty Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego jest inicjatywą Urzędu Transportu Kolejowego służącą do poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce. Poprzez edukację i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa kolejowego, ma ona na celu zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w działalność na rynku kolejowym. Po zakończeniu pierwszej edycji Akademii, która cieszyła się dużym zainteresowaniem – ponad 8000 osób – najbardziej aktywni uczestnicy i wykładowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Od 2019 roku Urząd Transportu Kolejowego realizuje projekt, który ma na celu wsparcie dwóch grup odbiorców: pracowników sektora kolejowego oraz inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy szkoleń w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego mogą czerpać korzyści z poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, ale także wymienić się cennymi doświadczeniami. Co więcej, udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

„Ciągłe podnoszenie wiedzy personelu kolejowego to jedno z działań służących zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce. Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego pozwala ekspertom z Urzędu Transportu Kolejowego dzielić się wiedzą z rynkiem. To także doskonały program podnoszący wiedzę inspektorów UTK. Jestem przekonany, że między innymi dzięki takim projektom możemy co roku mówić o rosnącym poziomie bezpieczeństwa kolei. Sukces pierwszej edycji Akademii pozwala nam planować kolejną. Rozwijamy się. Wkrótce zaproponujemy Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego w nowej odsłonie, wzbogaconą o innowacyjne elementy” – powiedział Ignacy Góra, prezes UTK.

Nowe technologie pozwalają Urzędowi na efektywne i szerokie rozpowszechnianie informacji. Użytkownicy mogą dzięki temu łatwo pobrać i przeglądać materiały szkoleniowe, zarówno online, jak i offline. Akademia umożliwia szybkie i wygodne przekazywanie wiedzy, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności zgodnie z wymaganiami rynku.

Platforma szkoleniowa Akademii oraz aplikacja na urządzenia mobilne są narzędziami, dzięki którym Urząd może szybko i skutecznie dzielić się wiedzą. Opracowane platformy szkoleniowe i aplikacje zapewniają użytkownikom dostęp do materiałów szkoleniowych, w tym skryptów, prezentacji i filmów. Z kolei wygodna i szybka obsługa oraz dostępność online i offline, umożliwiają wykorzystanie platformy w celu zdobywania kwalifikacji zgodnych z wymaganiami rynku.

Do tej pory zorganizowaliśmy 81 szkoleń dla pracowników kolei, które objęły ponad 8000 osób. Forma szkoleń była zmienna – od wykładów po warsztaty – i oferowana zarówno online, jak i stacjonarnie w 7 miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu.

Warsztaty przyciągały przedstawicieli komisji kolejowych, którzy zajmują się wyjaśnianiem przyczyn wypadków. Uczestnicy mieli również okazję do przeszkolenia w zakresie systemu SMS i MMS, a także zapoznania się z prawami pasażerów kolei oraz planowanymi zmianami legislacyjnymi.

Wyróżnienia, przyznane przez Urząd Transportu Kolejowego, to potwierdzenie, że wymienione podmioty są wzorowymi pracodawcami. Przyznanie statuetki najbardziej aktywnemu podmiotowi jest nagrodą za zaangażowanie w rozwój kadr. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są doskonałym przykładem właściwego wykorzystania możliwości szkoleniowych.

Kadra PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. otrzymała od Urzędu Transportu Kolejowego nagrodę za najlepszą postawę wobec rozwoju zawodowego. Przyznanie statuetki najbardziej aktywnemu podmiotowi jest uznaniem wysiłku, jaki włożyły w szkolenia pracowników. Spółki POLREGIO i PKP CARGO również zostały wyróżnione za swoje zaangażowanie w rozwój pracowników.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i ich wysiłkom, Urząd Transportu Kolejowego mógł wyróżnić podmioty zaangażowane w rozwój kadr. Uroczyste wręczenie statuetki PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. stanowiło zwieńczenie tego wyjątkowego wydarzenia. Wybór tej spółki dokonany przez Urząd Transportu Kolejowego, to dowód na wysokie standardy szkoleniowe.

Hubert Grobelny z POZBRUK Sp. z o.o., Sp. jawna został nagrodzony w kategorii „Najbardziej aktywny uczestnik”, po udziale w największej liczbie szkoleń. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia otrzymali natomiast Jacek Jawor z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Joanna Bochniak, pracownik NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o.

Urząd wyróżnił również trzech najbardziej aktywnych inspektorów: Michała Krzywdę z Oddziału Terenowego w Poznaniu, Bogdana Netkowskiego z Oddziału Terenowego w Gdańsku oraz Emila Ratajczaka z Oddziału Terenowego w Poznaniu. Wyróżnieni członkowie zespołu zaangażowali się w największą liczbę szkoleń, które wzbogaciły ich wiedzę.

Świetne osiągnięcia w kategorii „Najbardziej aktywny oddział terenowy” zaliczył Lublin. Pracownicy lubelskiego Oddziału Terenowego szczególnie chętnie uczestniczyli w szkoleniach, za co zostali nagrodzeni. Wyróżnienia zdobyły też oddziały w Katowicach i Krakowie.

Piotr Szczepaniak, dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru w Urzędzie Transportu Kolejowego, został wyróżniony specjalną nagrodą. Szkolił on szerokie spektrum osób zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Jego zasługi odnotowano również w przygotowaniu Programu Rozwoju Inspektora oraz Programu Startowego Inspektora, które stanowią niezbędną podstawę do projektu Akademii.

Nowa wersja:

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego wspiera rozwój inspektorów UTK poprzez stworzenie Programu Rozwoju Inspektora i Programu Startowego Inspektora. Udział w sesjach development center pozwolił inspektorom zidentyfikować ich mocne strony oraz określić cele rozwoju. W związku z tym, powstały materiały szkoleniowe, które są korzystne zarówno dla pracowników UTK jak i przedstawicieli rynku kolejowego. Prezentowane są one w formie e-booków.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version