Polityka

KPRM: Aktualizacja po posiedzeniu Rady Ministrów

Kancelaria Premiera informuje, że rząd jest zdecydowany pomóc polskim rodzinom, które posiadają kredyty hipoteczne. Dlatego też zdecydowano się przedłużyć wakacje kredytowe do 2024 roku. Wtedy wszyscy posiadacze kredytów hipotecznych będą mieli możliwość zawieszenia wpłaty rat w jednym miesiącu jednego kwartału, tak jak w 2023 roku.

Rząd zachęca do skorzystania z tej formy ulgi, gdyż znacząco ułatwi ona płacenie kredytu i zaoszczędzi sporo czasu i pieniędzy.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął szereg uchwał, wśród których znalazły się:

– Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsiębiorstw oraz pomocy kredytobiorcom;

– Program wieloletni o nazwie „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”;

– Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Transplantacyjny” na lata 2023-2032;

– Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023-2027;

– Program wieloletni – „Program wsparcia budowy i utrzymania Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”;

– Program wieloletni – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030”;

– Program wspomagający zapewnienie taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK.

UWAGA: Niniejszy komunikat został opublikowany w serwisie PAP bez jakichkolwiek zmian w jego treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version