Polityka

Współpraca samorządów jako klucz do sukcesu w Europie

III edycja Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznań Congress Center odbędzie się w dniach 17-18 października. Wydarzenie to będzie okazją do dyskusji na tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów i kraju, w których wezmą udział ponad 300 osób biorących udział w kilkudziesięciu debatach.

Europejskie Forum Samorządowe zorganizuje sesję plenarną „Umówmy się na Polskę na XXV-lecie samorządu” z wystąpieniem Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, który wygłosi referat na temat zmian ustrojowych w samorządach po 25 latach. Na sesję zostali zaproszeni: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm oraz Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin.

„Samorząd, będący w stanie realizować oczekiwania mieszkańców, jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. To 25-lecie jest dobrą okazją, by ocenić dorobek województw, powiatów i gmin oraz rozmawiać o najważniejszych kwestiach, które wymagają naszej jedności, współpracy i odpowiedzialnego partnerstwa. Ważne, byśmy w roku poprzedzającym wybory samorządowe spotkali się w Poznaniu i wyznaczyli nasze cele na kolejne lata” – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który zasiada w Radzie Programowej Local Trends.

Finanse samorządów terytorialnych mają ważne miejsce w programie forum. Uczestnicy debaty będą mieli okazję zapoznać się z nowymi programami i funduszami skierowanymi dla JST, których prezesem zarządu jest Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju. W dyskusji „Polski Ład i fundusze samorządowe – impuls dla rozwoju infrastruktury – doświadczenia, wyzwania i ryzyka z tym związane” wezmą udział Sebastian Skuza z Ministerstwa Finansów oraz Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta Bydgoszczy. Gospodarzem obu debat jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

W kolejnej debacie zostanie omówiony istotny problem „Zielonego Budżetowania” w kontekście konieczności zazieleniania finansów publicznych, w tym samorządowych. Gospodarzem debaty jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Fundacja Miasto wraz ze Związkiem Miast Polskich. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać metodologię Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych.

W ramach wydarzenia odbędzie się Okrągły Stół Skarbników. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia wprowadzającego w tematykę zielonego budżetowania i jego wpływu na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie zgromadzonych informacji, uczestnicy będą mogli zadać pytania i wymienić doświadczenia, wyzwania i ryzyka związane z zielonym finansowaniem.

Na koniec, zostanie zaprezentowany Indeks Zielonych Finansów Samorządowych. Zostanie on omówiony w szerokim kontekście polityki neutralności klimatycznej oraz wpływu zielonego budżetowania na finansowanie inwestycji lokalnych.

Uczestnicy debaty Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych będą dyskutować o skutkach wdrażania nowych rozwiązań polityki klimatycznej UE, w tym o wprowadzeniu systemu handlu uprawnieniami do emisji w ramach pakietu „Fit for 55” dla sektorów budynków i transportu drogowego (tzw. ETS2 lub BRT ETS).

Współpraca pomiędzy samorządem, biznesem i organizacjami non-profit jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Na szczeblu lokalnym zaangażowanie wszystkich partnerów jest niezwykle ważne, aby zrealizować długofalowe cele związane z ochroną środowiska. Volkswagen Poznań, partner generalny Local Trends, zorganizuje debatę, aby odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie włączyć owe podmioty w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga współpracy między lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit. W celu podjęcia dyskusji na ten temat Volkswagen Poznań – partner generalny Local Trends – zorganizuje debatę, aby omówić, jak można skutecznie zintegrować podmioty. Debatę poprowadzą specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, którzy przedstawią konkretne przykłady skutecznych, wieloaspektowych inicjatyw.

Podczas Europejskiego Forum Samorządowego organizacje pozarządowe będą miały możliwość skorzystania z inicjatywy „Niebieskie granty”. Podczas gali zostaną ogłoszone wyniki konkursu, w którym uwzględnione zostaną najbardziej innowacyjne i skuteczne pomysły dotyczące oszczędzania energii, wody oraz prowadzenia edukacji ekologicznej. Trzy najlepsze projekty zostaną wyróżnione i otrzymają po 30 tysięcy złotych na realizację od spółki Volkswagen Poznań.

Udział w debacie InPost Green City pozwoli uczestnikom zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami i doświadczeniami, jakie mają samorządy terytorialne i firmy w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Panel zaoferuje również możliwość wymiany opinii i doświadczeń, co pozwoli wspólnie wypracować skuteczne strategie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Oprócz tego, uczestnicy debaty będą mieli okazję posłuchać lokalnych ekspertów, którzy opowiedzą o wyzwaniach związanych z zarządzaniem odpadami w miastach oraz o znaczeniu edukacji ekologicznej.

W ramach trzeciej edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego, uczestnicy będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych oraz prezentacjach na Scenie Dobrych Praktyk. Ponadto, w ramach wydarzenia odbywać się będzie Kongres Regionów i Forum Rozwoju Miast, które tym razem będzie realizowane pod hasłem „Miasto Dobrostanu”. Nie zabraknie także cyklu sesji „Forum Młodych”, gospodarzem których będzie Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

Na uroczystości otwarcia wydarzenia wręczona zostanie Srebrna Pieczęć Miasta Poznania, stanowiąca hołd dla 750-lecia Lokacji Miasta Poznania. Następnie, podczas wieczornej gali Local Trends, goście będą mogli usłyszeć wyniki trzech rankingów:

W ramach tegorocznego Forum odbędą się trzy konkursy tematyczne: „Ranking Magazynu Forbes „Miasta Przyjazne dla Biznesu”, „Ranking Fundacji Polska Bezgotówkowa „Cashless Smart City” oraz „Ranking Zielonych Finansów Samorządowych”. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji swoich rozwiązań, a także wzięcia udziału w dyskusji wokół wybranych tematów.

1. Dołącz do debaty i zarejestruj się na Europejskie Forum Samorządowe, które odbędzie się w Poznań Congress Center w dniach 17-18 października 2023 roku.

2. Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez stronę internetową: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-efs/.

3. Dowiedz się więcej na temat Local Trends na ich oficjalnej stronie internetowej: https://localtrends.pl/.

4. Śledź wszystkie aktualności i wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres.

5. Polub nas również na LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/ lub na Twitterze: https://twitter.com/LocalTrendsKon.

Local Trends to przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie głosu organów samorządowych na temat rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego i kraju. Inicjatorem Local Trends jest Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych wspieranych przez partnerów strategicznych. Rada Programowa składająca się z ekspertów z administracji państwowej, samorządów, biznesu i nauki, gwarantuje wysoką jakość merytoryczną wydarzeń.

Organizatorami wydarzenia są Grupa MTP i Fundacja Centrum Myśli Strategicznych.

Gospodarzami są Miasto Poznań oraz Miasto Sopot.

Wśród partnerów strategicznych znajdują się: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Grupa MTP i Fundacja Centrum Myśli Strategicznych są organizatorami wydarzenia, a Miasta Poznań i Sopot gospodarzami.

Partnerzy strategiczni to: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP.

W ramach projektu głównym partnerem jest Volkswagen Poznań, a pozostałymi partnerami głównymi są: Asseco, InPost Green City, Mastercard, SGB Bank, T-Mobile oraz Volkswagen Group Polska. Partner Premium to Polska Bezgotówkowa, a wśród pozostałych partnerów znajdują się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Żabka Group. Sponsorami projektu są Blik oraz Deloitte.

Wszelkie informacje można uzyskać, kontaktując się z Zuzanną Gurawską, której adres e-mail to zuzanna.gurawska@grupamtp.pl oraz numer telefonu (+48) 696 090 081. Link do akredytacji dla mediów to: https://rejestracjapoznan.localtrends.pl/media/register.

Korzystając z tej wspaniałej okazji, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Partner generalny: Volkswagen Poznań

Partnerzy główni: Asseco, InPost Green City, Mastercard, SGB Bank, T-Mobile, Volkswagen Group Polska

Partner premium: Polska Bezgotówkowa

Partnerzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Żabka Group

Sponsorzy: Blik, Deloitte

Cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym projekcie, wspieranym przez Volkswagena Poznań, Asseco, InPost Green City, Mastercard, SGB Bank, T-Mobile, Volkswagen Group Polska, Polskę Bezgotówkową, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Żabka Group, a także sponsorem Blik i Deloitte.

Wszelkie informacje można uzyskać, kontaktując się z Zuzanną Gurawską, której adres e-mail to zuzanna.gurawska@grupamtp.pl oraz numer telefonu (+48) 696 090 081. Link do akredytacji dla mediów to: https://rejestracjapoznan.localtrends.pl/media/register.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i korzystania z tej wyjątkowej okazji.

Serdecznie witamy na pokładzie!


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version