Gospodarka / Biznes

Szansa na czysty transport: Zalety i ograniczenia Stref Czystego Transportu

Raport opublikowany 27 września podczas Kongresu Nowej Mobilności (KNM) w Łodzi wykazał, że strefy czystego transportu (SCT) są postrzegane jako wyraz przejścia w kierunku zdrowszego i spokojniejszego życia. Mimo obiecujących wyników, opinie ankietowanych są mieszane, gdy chodzi o tempo i koszty wprowadzania SCT.

ARC Rynek i Opinia było partnerem badań jakościowych dotyczących motywacji i barier ustanawiania stref czystego transportu w polskich miastach. Agata Tkaczyk, dyrektor ds. badań jakościowych w ARC Rynek i Opinia, przedstawiła kluczowe wnioski z tego raportu, który został opracowany w ramach projektu Laboratorium Stref Czystego Transportu, finansowanego z Funduszy Norweskich.

„Raport daje poczucie optymizmu, nie padła ani jedna opinia negująca istnienie stref czystego transportu. Natomiast było bardzo wiele pytań, wątpliwości oraz szczegółowych kwestii, które warto wyjaśnić i rozstrzygnąć” – mówi Agata Tkaczyk.

Rozmówcy wskazywali, że stworzenie stref czystego transportu wiąże się nie tylko z poprawą jakości powietrza, ale także z lepszym i bardziej komfortowym życiem w mieście. Zauważali oni, że spowoduje to obniżenie stężenia hałasu i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w miejskim otoczeniu.

„Wiele osób wyobraża sobie, że taka strefa poprawi warunki, w jakich się żyje i porusza na co dzień. Że będzie spokojniej, bez pospiechu, czyściej, chłodniej latem i podobnie jak w miastach duńskich czy holenderskich znajdzie się więcej miejsca na zieleń. Te oczekiwania są przeszacowane, ponieważ takie zmiany nie dzieją się z dnia na dzień” – wyjaśnia Agata Tkaczyk.

Strefy czystego transportu mogą znacząco poprawić jakość powietrza w centrach miast, a także zwiększyć dostępność do zieleni i umożliwić pieszym bezpieczne i swobodne poruszanie się po mieście. Autorka raportu wskazuje, że wprowadzenie takich stref może być źródłem długofalowych korzyści społecznych, a mieszkańcy będą mogli korzystać ze znacznie lepszego jakościowo życia.

„Jednym z warunków, aby SCT w mieście została wprowadzona ku pożytkowi ogólnemu jest wprowadzenie zmian w organizacji transportu zbiorowego. Innymi słowy im lepszy transport w mieście, tym większa szansa na to, że strefy czystego transportu spotkają się z aprobatą i będą tym, co mieszkańcy docenią” – zaznacza Agata Tkaczyk.

Niektórzy uczestnicy badania byli zaniepokojeni, że wykluczenie starszych samochodów z SCT może mieć wpływ na wykluczenie komunikacyjne ubogich mieszkańców. Przedsiębiorcy zaś zwrócili uwagę na to, że prowadzenie biznesu w obrębie strefy będzie wiązać się z wyższymi kosztami.

Zdaniem Agaty Tkaczyk wymagać to będzie wyciągnięcia wniosków z dotychczasowych przyzwyczajeń i postaw, a kluczową rolą samorządów będzie uświadomienie mieszkańcom, co jest naprawdę niezbędne do życia, a co może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie.

„Musimy zdawać sobie sprawę, że nie tylko my jesteśmy tu, na tej ziemi. Za chwilę przyjdą następne pokolenia i co im wtedy zostawimy?” – komentuje autorka raportu.

Jej zdaniem powinno się również wyjaśnić mieszkańcom, że SCT nie będzie działać bezwzględnie. Oznacza to, że pojazdy użyteczności publicznej, podróżni niepełnosprawni, a także rodzice małych dzieci będą mieli szansę skorzystania z niektórych udogodnień.

„Najważniejsze w dyskusji na temat stref czystego transportu jest uświadomienie konieczności pójścia na pewne ustępstwa, częściowej rezygnacji ze swojej wygody na rzecz środowiska, bo to się korzystnie odbije na komforcie życia i na zdrowiu nas wszystkich” – podkreśla Agata Tkaczyk.

W czerwcu i lipcu 2023 r. przeprowadziliśmy badania na 32 osobach z 8 miast: Warszawy, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Sopotu i Torunia. Wśród osób zbadanych znaleźli się przedstawiciele administracji samorządowej, liderzy lokalnych społeczności oraz przedsiębiorcy.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2022 r. na grupie 30 osób z całego kraju.

W sierpniu i wrześniu 2022 r. przeprowadziliśmy badania na grupie 30 osób z całego kraju. Zebraliśmy opinie od przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym lokalnych liderów, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji samorządowej.

Inicjatywa „Laboratorium Stref Czystego Transportu” realizowana jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version