Gospodarka / Biznes

Inwestycja PSG na Śląsku – 79 mln zł nowej szansy

Polska Spółka Gazownictwa ukończyła realizację wyjątkowego projektu, którego celem była gazyfikacja czterech gmin województwa śląskiego, o łącznej wartości blisko 79 mln zł. W uroczystym zakończeniu nad miejscowością Blachownią, w którym uczestniczył m.in. wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz członek zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski, odbyła się radosna i podniosła uroczystość.

Inwestycja w błękitne paliwo okazała się wielkim sukcesem dla mieszkańców czterech gmin województwa śląskiego – Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice. Dzięki niej ponad 25 tysięcy osób zyskało dostęp do gazu ziemnego, co w znacznym stopniu wyrównało szanse dostępu do tego paliwa wśród mieszkańców tej części kraju. W ramach inwestycji wybudowano sieć o łącznej długości 95 km.

„Polska Spółka Gazownictwa od lat buduje doskonałe relacje z lokalnymi społecznościami, a w województwie śląskim jest postrzegana jako przedsiębiorstwo o znakomitej renomie. Gratuluję ukończenia tej inwestycji, która pozwoliła na zgazyfikowanie kolejnej >>białej plamy<< na mapie polskiego systemu dystrybucji gazu ziemnego” – powiedział Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski.

Parlamentarzyści wzięli udział w wydarzeniu, w tym senator Ryszard Majer i posłowie: Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka i Andrzej Gawron. Zgodnie podkreślali oni, że inwestycje są ważne nie tylko dla lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i środowiska naturalnego, ale również dla zapewnienia województwu śląskiemu bezpieczeństwa energetycznego.

„Polska Spółka Gazownictwa gotowa jest do kolejnych działań inwestycyjnych, które służyć będą przede wszystkim lokalnym społecznościom. Dla dalszych sukcesów istotne jest przychylne otoczenie prawne. Duże znaczenie dla realizacji tego projektu miało wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego. Dla przyszłych inwestycji pomocne byłoby również uznanie nośnika energii, jakim jest paliwo gazowe, nie za przejściowe, ale za trwały element systemu energetycznego” – stwierdził Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Prace rozpoczęte w styczniu 2019 roku związane z budową sieci gazowej zakończyły się sukcesem. Wartość projektu wyniosła blisko 79 mln zł, z czego 38 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu przyznał: „Nie mogliśmy wykonać tej inwestycji bez wsparcia władz wojewódzkich oraz lokalnych samorządowców. Jesteśmy wdzięczni za doskonałą współpracę i zaangażowanie z ich strony.”

Rozpoczęta w styczniu 2019 roku budowa sieci gazowej o wartości 79 mln zł, z czego 38 mln zł stanowiła dofinansowanie z Unii Europejskiej, została ukończona sukcesem. Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu podkreślił: „Jesteśmy wdzięczni władzom wojewódzkim i lokalnym samorządowcom za ich wsparcie i współpracę w realizacji tej inwestycji. Bez nich nie byłoby to możliwe.”

Realizacja projektu odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”, który jest częścią priorytetu VII „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego”.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) służy jako narzędzie służące do zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, dostarczając jednocześnie szeroką gamę usług i produktów gazowych. PSG działa w ramach spółki Skarbu Państwa, zapewniając najwyższej jakości usługi i produkty gazowe. Firma działa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, opracowując nowe technologie i usługi przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań. PSG współpracuje z rządem, aby wprowadzić w Polsce nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zapewnić wysoką jakość produktów gazowych.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version