Gospodarka / Biznes

Samorządy – możliwości w zakresie wzrostu przychodów, według eksperta

Samorządy powinny znaleźć złoty środek, wybierając środki oszczędnościowe, które pozwolą osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy ograniczeniem kosztów a zwiększeniem przychodów. Marcin Marchewka, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI, zaleca, aby samorządy poszukały innych możliwości lokowania środków, niż zwykła lokata bankowa, która może nie zawsze oferować najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Ekspert Skarbiec TFI, który uczestniczył w panelu na temat finansowania inwestycji samorządowych podczas Forum Miasteczek Polskich zauważył, że skarbnicy samorządowi zbyt często skupiają się na redukcji kosztów, zapominając o niezbędnym wzroście przychodów, których poziom drastycznie wzrósł w ostatnich latach. W jego opinii samorządy powinny teraz szczególnie skupić się na zwiększeniu przychodów.

„Działania samorządów w zakresie deponowania wolnych środków czy nadwyżek finansowych bardzo często ograniczają się do tradycyjnych form lokowania kapitału, przede wszystkim lokat bankowych. Tymczasem możliwości jest więcej” – zaznaczył Marchewka.

Samorządy lokalne mogą gromadzić zasoby poprzez nabywanie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, jak również te wyemitowane przez inne jednostki samorządowe. Wskazuje na to Ustawa o finansach publicznych.

„Możliwości nabywania tych papierów zweryfikowaliśmy w sposób kompleksowy we wszystkich uregulowaniach prawnych obowiązujących JST. W tym celu poprosiliśmy zewnętrzną kancelarię, aby wypowiedziała się, jak to wygląda na tle wszystkich aktów prawnych dotyczących samorządów i okazało się, że JST mogą nabywać obligacje skarbowe i komunalne” – wyjaśnił Marchewka.

Ekspert Skarbiec TFI stwierdził, że wykorzystanie tego narzędzia jest korzystne dla administracji publicznej, ponieważ pieniądze, które czekają na wydatkowanie, mogą w tym czasie zarabiać więcej niż na zwykłym rachunku bankowym. Ponadto, proces wydatkowania w administracji publicznej jest często przedłużony w czasie.

Złożoność polskiego systemu prawnego często stanowi barierę dla samorządów przy staraniach o pozyskanie finansowania na inwestycje, gdyż wielość przepisów może być dla nich trudna do zrozumienia i stosowania.

„Jeżeli te prace dojdą do skutku i to, co jest zapowiadane, wejdzie w życie w możliwie krótkim czasie, to jest szansa, że wiele palących kwestii zostanie wyprostowanych i środowisko samorządowe poczuje się znacznie bardziej komfortowo w obowiązującym reżimie prawnym” – dodał przedstawiciel Skarbiec TFI.

„Obecnie zdarza się, że niektóre regulacje inaczej interpretuje np. RIO w Opolu, inaczej RIO w Bydgoszczy, a jeszcze inaczej w Gdańsku. Mam wrażenie, że brakuje tu łączności. Uspójnienie w tym zakresie dałoby wszystkim więcej pewności, ułatwiając samorządom rozmowy z potencjalnymi partnerami” – podkreślił Marchewka.

Mieszkańcy przyjęli założenia planu z entuzjazmem.

1. Planowana reforma systemu finansów samorządowych daje nadzieję na zmiany, które zostaną zauważone przez mieszkańców.

2. W związku z tym, problem niespójności interpretacyjnych przepisów wymaga szczegółowej analizy.

3. Skarbiec TFI S.A. zaangażował się w tworzenie materiału reklamowego i informacyjnego, jednakże nie stanowi to oferty ani żadnej usługi doradztwa.

4. Mieszkańcy przyjęli z zadowoleniem założenia planu i oczekują, by zostały one zrealizowane.

5. Skarbiec TFI S.A. jest pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i ma swoją siedzibę w mieście Warszawa.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version