Nauka i technika

Promując Polskę i polski język za granicą: wspólny cel Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej

W dniach 5-9 lipca w Jachrance pod Warszawą odbędzie się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Idea wydarzenia to zintegrowanie środowisk polonijnych oraz wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców zajmujących się pracą poza Polską. Prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który jest głównym organizatorem wydarzenia, podkreślił, że kongres ma służyć rozwojowi i postępowi w edukacji i nauce polskiej.

Małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem wydarzenie, które jest okazją do spotkania nauczycieli, wykładowców, kierowników polskich placówek oświatowych z całego świata oraz tych, którzy propagują kulturę naszego kraju.

„Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą jest integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz wymiana doświadczeń nauczycieli oraz naukowców pracujących poza granicami Polski” – powiedział prof. Jacek Gołębiowski, dyr. Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

„Instytut ma na celu wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą poprzez m.in. stałą opiekę nad szkołami polonijnymi i polskimi oraz ośrodkami akademickimi” – tłumaczył dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

IRJP zostało powołane przez władze państwa w grudniu 2022 r. w celu tworzenia społeczności polonijnych poza granicami kraju. Od tego czasu Instytut współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie przekazywania środków finansowych oraz realizacji obecności instytucjonalnej w środowiskach polonijnych.

IRJP współorganizuje również cykliczne wydarzenia, mające na celu promowanie nauczania języka i kultury polskiej poza granicami kraju, w tym I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

Instytut Rozwoju Języka i Kultury Polskiej za Granicą (IRJP) jest instytucją powołaną przez władze polskie w grudniu 2022 r. Jego zadanie polega na tworzeniu społeczności polonijnych wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

IRJP wspiera polskie społeczności za granicą, przekazując im fundusze oraz organizując różne wydarzenia, takie jak I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, w którym promuje się nauczanie języka i kultury polskiej.

Instytut Rozwoju Języka i Kultury Polskiej za Granicą (IRJP) został powołany przez władze państwa w grudniu 2022 r., aby tworzyć społeczności polonijne poza granicami Polski. W tym celu współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przekazując środki finansowe i umożliwiając obecność instytucjonalną.

IRJP organizuje cykliczne wydarzenia, mające na celu promocję języka i kultury polskiej za granicą, w tym pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej. Poprzez takie wydarzenia instytut wspiera rozwój społeczności polonijnych.

Instytut Rozwoju Języka i Kultury Polskiej za Granicą (IRJP) został powołany przez władze polskie w grudniu 2022 r., aby wspierać i tworzyć polskie społeczności za granicą. IRJP współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie przekazywania środków finansowych oraz realizacji obecności instytucjonalnej.

Instytut organizuje różne wydarzenia, mające na celu promocję nauczania języka i kultury polskiej poza granicami kraju, w tym I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Dzięki takim inicjatywom IRJP wspiera rozwój polonijnych społeczności.

Kongres w Jachrance jest wydarzeniem międzynarodowym, w którym uczestniczy blisko 450 gości z ponad 30 krajów, w tym z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej oraz z wielu krajów europejskich. Głównym celem kongresu jest wzmocnienie współpracy Polaków na całym świecie w zakresie edukacji i nauki oraz określenie konkretnych zadań, które ma służyć podtrzymaniu języka polskiego i promocji naszej kultury wśród Polonii.

„Cieszę się, że spotykamy się na Kongresie, niemal rok po ogłoszeniu pomysłu zrodzonego w Toronto, aby zebrać się w kraju, w szerokim gronie osób zaangażowanych w edukację polonijną” – mówił Jan Badowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z Kancelarii Premiera RM, podczas inauguracji wydarzenia. 

Przedstawiciel premiera wyraził swoje przekonanie, że Kongres będzie doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu między nauczycielami, działaczami polonijnymi oraz państwowymi instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za Polonię i Polaków za granicą. Dyr. Badowski powiedział również, że wszelkie pytania i dyskusje pozwolą rozwiązać wiele wątpliwości i zapoznać się z możliwościami wsparcia z Polski.

„MSZ przywiązuje szczególną wagę do rozpowszechniania języka polskiego na świecie. Blisko współpracujemy z innymi organizacjami państwowymi, aby realizować te cele” – stwierdził Sławomir Kowalski, dyr. Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.

„Nasze ministerstwo koordynuje politykę oświatową państwa. Jako resort będziemy wspierać działania Polaków mieszkających za granicą. Stworzymy warunki, aby język polski mógł się rozwijać” – deklarował Piotr Semeniuk, dyr. Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwrażliwia Polaków mieszkających poza granicami, na wagę edukowania ich w języku ojczystym.

Kongres ma na celu wypracowanie merytorycznych rozwiązań, które będą podstawą do ustanowienia wspierających je systemów.

Dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jeden z organizatorów Kongresu, wyraził swoją dumę z powodu tego wyjątkowego wydarzenia.

Wiara Polaków w możliwość edukacji w języku ojczystym poza granicami kraju jest nieustannie wzmacniana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Organizatorzy Kongresu dążą do stworzenia korzystnych warunków dla dalszego rozwoju języka polskiego wśród Polonii.

„Z jednej strony mamy programy dla studentów, którzy chcą przyjeżdżać do Polski, ale także dla nauczycieli i lektorów. Naszym flagowym projektem jest program Lektorzy NAWA. Naszych 75 lektorów jest obecnych w 35 państwach i decyduje się podjąć taką formę promocji Polski i języka polskiego” – przedstawiał dyr. Kostecki.

Kongres zakłada udział naukowców, dydaktyków, ekspertów oraz odbiorców zainteresowanych rozwojem nauki polskiej za granicą, popularyzacją edukacji polskiej i polonijnej w świecie. W programie znajdą się m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne oraz szkolenia metodyczne.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version