Gospodarka / Biznes

Od Lex Deweloper do Nowych Możliwości Własności: Przemierzanie Drogi Przez Ostatnie Pięć Lat

Specustawa mieszkaniowa, obowiązująca już prawie 5 lat, przyczyniła się do wymiernych efektów – powstania nowych terenów zielonych, szkół i nowych ramek dialogu społecznego. Za sprawą tej ustawy, wydawanie decyzji administracyjnych zostało usprawnione, co przyczyniło się do przyspieszenia rozwoju inwestycji mieszkaniowych oraz obiektów kulturalnych, przedszkoli i dróg publicznych.

„Chociaż początki do łatwych nie należały, dziś lex deweloper pokazuje jak wiele dobrego zdziałać może powodowana ustawą transparentność procesów decyzyjnych i focus na społeczny dialog” – wskazuje Patryk Kozierkiewicz, aplikant radcowski Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

„Ta swoboda decyzji początkowo przeraziła wiele gmin, wokół specustawy zaczęły tworzyć się kolejne mity, a nowe prawo mimo obowiązywania, praktycznie nie działało. Konsekwentne działania branży deweloperskiej przekonały jednak włodarzy, że specustawy mieszkaniowej nie trzeba się bać, bo ta może mieć szereg korzyści dla lokalnej społeczności i znacząco wpływać na rozwój gospodarki mieszkaniowej, a tym samym rozwój miast – wszystko pod ścisłą kontrolą samorządów” – podkreśla Kozierkiewicz.

W ciągu ostatnich trzech lat lex deweloper stała się narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez inwestorów. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku zatwierdzono ponad tysiąc nowych inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej. Można więc stwierdzić, że zaczęto akceptować lex deweloper jako narzędzie przyspieszające realizację inwestycji.

Lex deweloper stała się narzędziem zarówno dla inwestorów, jak i dla władz publicznych. Pozwala ona na realizację planów rozwoju miasta, zapewniając jednocześnie pełną elastyczność i szybkość procesu inwestycji. Wyraźne wzmocnienie funkcji lex deweloper w ostatnim czasie pokazuje, że społeczeństwo coraz lepiej rozumie jej korzyści, a tym samym jest bardziej skłonne do aprobowania budowy w jej ramach.

Lex deweloper przeszła długą drogę od początkowej nieufności do coraz liczniejszych zgód. Dzięki bogatej ofercie usług i braku konieczności uzależniania realizacji inwestycji od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lex deweloper może stać się ważnym narzędziem w prowadzeniu działań na rzecz budowy mieszkań w regionie.

Lex deweloper to skuteczne narzędzie umożliwiające realizację zrównoważonych, szybkich i elastycznych inwestycji. Ostatnie zgody wydane przez Radę Miejską Łodzi pokazują, że społeczeństwo coraz bardziej akceptuje jej korzyści. Wspólnymi siłami możemy dążyć do realizacji ambitnych projektów mieszkaniowych i wykorzystać potencjał lex deweloper w zrównoważony sposób.

Nowoczesne narzędzie lex deweloper jest doskonałym rozwiązaniem do realizacji szybkich, elastycznych i zrównoważonych inwestycji. Jego zastosowanie umożliwia dostosowanie się do potrzeb rynku nieruchomości, a jednocześnie zapewnia odpowiednie wsparcie administracji publicznej. Ostatnie zgody wydane przez Radę Miejską Łodzi świadczą o tym, że lex deweloper zyskuje coraz większą aprobatę społeczną.

Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji z mieszkańcami i po zgodzie Rady Miejskiej, powstanie w centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Jaracza nowoczesny apartamentowiec. To doskonała okazja do odmienienia oblicza tego miejsca. Dzięki zielonym dachom i zaawansowanej architekturze, nowy budynek będzie zarówno piękny, jak i praktyczny.

Invest Komfort – Trójmiejski deweloper przewiduje realizację inwestycji na terenie przy ulicy Cygańska Góra w Gdańsku. Na nieuporządkowanej dziś działce o powierzchni 1,5 ha, w ramach specustawy, deweloper planuje zbudowanie 7 budynków, w których lokatorzy będą mieli do dyspozycji łącznie 232 mieszkania.

Nowa inwestycja ma zapewnić znaczącą zmianę w obrębie miasta. Przewidziane są liczne inwestycje towarzyszące, których łączny koszt sięga 6 milionów złotych. Prace modernizacyjne obejmą rewitalizację parku, termomodernizację i hydroizolację lokalnej szkoły podstawowej, budowę 50 miejsc parkingowych, a także naprawy chodników i wyposażenie okolicy w małą architekturę.

„Przygotowanie inwestycji w trybie >>lex deweloper<< to angażujący proces, wymagający współpracy pomiędzy deweloperem a społecznością. Kluczowym aspektem jest wzajemne zrozumienie i otwartość na dialog. Obie strony powinny być gotowe na kompromisy ze świadomością, że nie wszystkie postulaty, z którymi rozpoczęto negocjacje mogą zostać spełnione, a ustępstwa są nieuniknione. Ostatecznie każda ze stron wynosi z tego przedsięwzięcia korzyści” – wskazuje Anna Dolatowska z Invest Komfort, koordynator projektu.

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej zmieniła oblicze tego miejsca, stanowiąc integralną część lokalnego ekosystemu. Przyczyniła się do wzrostu jakości życia dla mieszkańców, a także do rozwoju społecznego dialogu, wprowadzając nowe standardy uwzględniające potrzeby lokalnych społeczności.

W ramach projektu stworzono szereg inicjatyw, które wspierają mieszkańców i zachęcają do współpracy. Po pierwsze, zorganizowano spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy mogli dowiedzieć się o inwestycji i jej korzyściach. Po drugie, w ramach Programu Społecznego Dialogu, zapewniono pomoc w stworzeniu wspólnoty mieszkańców, aby mogli oni lepiej współpracować w celu rozwiązywania problemów. Wreszcie, zorganizowano szereg działań edukacyjnych, w których mieszkańcy mogli uzyskać więcej informacji na temat swojej lokalnej społeczności.

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej wprowadziła nowy standard społecznego dialogu. Uwzględniając potrzeby lokalnych społeczności, inwestor zorganizował szereg spotkań informacyjnych, wspierających program społecznego dialogu oraz działań edukacyjnych. W ten sposób stworzono wspólnotę, która wspiera lokalny rozwój i zapewnia mieszkańcom wysoki poziom życia.

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej nie tylko zmieniła oblicze tego miejsca, ale również stworzyła nowe standardy społecznego dialogu. Inwestor współpracował z lokalnymi mieszkańcami, dostosowując projekt do ich potrzeb i starając się wesprzeć ich w codziennym życiu. Taka postawa zapewniła wyższy poziom życia i społecznego zaangażowania mieszkańców.

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej stanowi znaczący przykład wprowadzania nowych standardów społecznego dialogu. Poprzez zorganizowanie spotkań, wsparcie programu społecznego dialogu oraz inicjatywy edukacyjne, inwestor wzmocnił społeczność lokalną i zapewnił jej wysoki poziom życia.

W maju 2020 roku rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektu budowy 13-kondygnacyjnego kompleksu mieszkalnego przy Lizbońskiej. Zostały one przeprowadzone w celu wypracowania kompromisu pomiędzy potrzebami lokalnej społeczności i deweloperem. W wyniku wnikliwych rozmów władze miasta, mieszkańcy, aktywiści i deweloper zgodzili się na wyjście naprzeciw wzajemnym potrzebom, co pozwoliło na zbudowanie fundamnetów komunikacji opartej na współpracy, harmonii i szacunku.

Deweloper postawił na słuchanie potrzeb mieszkańców, zmieniając nazwę „Konsultacji społecznych” na „Dialog o inwestycji” – co miało podkreślić ich znaczenie i otwartość na ich głos. Wszystkie uwagi zgłoszone przez warszawiaków w trakcie 21 dni trwania dialogu zostały wzięte pod uwagę i wprowadzone do nowego projektu – łącznie 48 uwag.

Nowy projekt przewiduje budowę 200 mieszkań w budynkach do maksymalnie 5-6 kondygnacji nadziemnych, a parter przeznaczyć pod lokale usługowe. Jeden z lokali będzie służył realizacji usług publicznych dla lokalnej społeczności, w imieniu miasta.

Po licznych konsultacjach i negocjacjach, mieszkańcy i władze miasta uzgodnili zmiany, które zostały entuzjastycznie przyjęte. W październiku 2021 roku deweloper otrzymał zgodę na realizację projektu. Obecnie osiedle wyrasta w całej swojej okazałości, stanowiąc wyjątkowy przykład współpracy mieszkańców i urzędników w ramach specustawy mieszkaniowej.

Zaprojektowane przez Lexa dewelopera osiedla to nie tylko kamienice i mieszkania. W skład inwestycji wchodzą również szkoły, przedszkola oraz obiekty sportowe. Inwestycje te pozwalają nie tylko na mieszkanie w wygodnych warunkach, ale również na korzystanie z infrastruktury społecznej.

Lex deweloper wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i tworzy miejsca, które łączą wygodę i wygodę z korzyściami wynikającymi z zamieszkania w mniejszym mieście. Wszystko to składa się na wyjątkowy sposób życia, jakiego doświadczają mieszkańcy osiedli tworzonych przez Lex deweloper.

Echo Investment wychodząc naprzeciw nowym trendom w zakresie tworzenia przestrzeni mieszkalnych, buduje w Warszawie projekt mieszkaniowy w trybie specustawy lex deweloper. Teren inwestycji na rogu ulic Marynarskiej, Wołoskiej, Domaniewskiej i Postępu oferuje mieszkańcom zarówno miejsce do zamieszkania, jak i miejsce do odwiedzania – „dobrze się mieszka, ale i przyjemnie odwiedza”.

Realizowany w ramach lex deweloper projekt obejmuje także budowę szkoły przy ul. Konstruktorskiej. Inwestycja ma nie tylko służyć edukacji, ale również stać się ważnym ośrodkiem dla całej lokalnej społeczności. Placówka będzie przyjmować do 450 uczniów klas 1-8 oraz posiadać oddział przedszkolny dla 6-latków.

Rada Miasta Warszawy zatwierdziła inwestycję w trybie specustawy w jesieni 2021 r. Echo Investment pokryje wszelkie koszty budowy i wyposażenia nowej szkoły, po czym przekaże ją miastu. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to aż 30 mln zł. Dodatkowo, w ramach inwestycji, na terenie osiedla powstanie również park liniowy.

Fabryka Perun od lat była symbolem wielkiego przemysłu, a do tego dostarczała zatrudnienia dla mieszkańców Kamionka. Po zamknięciu fabryki w latach 90-tych, budynki zaczęły popadać w ruinę. Jednak dzięki przedsięwzięciu Lex Develper, Fabryka Perun może odzyskać swoją dawną świetność.

Inwestycja Lex Developer będzie odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na miejsca pracy i usługi w tej okolicy. Nowe mieszkania, centrum usługowe, ośrodek oświatowy oraz plac zabaw staną się miejscem spotkań dla mieszkańców Kamionka. Renowacja zabytkowych hal pofabrycznych, połączona z zielonym skwerem, stworzy przestrzeń do wypoczynku i spotkań.

Inwestycja Lex Developer to szansa na przywrócenie dawnej świetności Fabryce Perun oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Kamionka stabilnego zatrudnienia i dostępu do usług lokalnych. To także szansa na zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych mieszkań, wygodnego centrum usługowego i placówki oświatowej.

Lex Developer może uczynić z Fabryki Perun w Warszawie centrum przyjazne środowisku, dostarczające mieszkańcom pracy, usług i nowoczesnych mieszkań. Inwestycja ta jest szansą na odnowienie tego jednego z najstarszych i najważniejszych miejsc w Kamionku.

Od 1913 roku dawna fabryka na Grochowie i Kamionku pozostaje niezwykłym przykładem architektury przemysłowej. Wtedy to w jej wnętrzu powstała pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Dzisiaj jej głównym zamierzeniem jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego, która przynosi zmiany od samego serca – nowe funkcje życiowe, pracy i odpoczynku oraz nowa zabudowa, która współgra z istniejącymi budynkami.

Inwestor Lex Deweloper zrealizuje projekt zgodnie z planem, który obejmuje rewitalizację skweru łączącego Błonia Kamionkowskie z ulicą Grochowską oraz przebudowę okolicznych dróg. W ramach przedsięwzięcia powstanie plac zabaw otwarty dla wszystkich mieszkańców. Ponadto, zostanie przekazany miastu lokal, który będzie służył jako publiczne przedszkole lub filia szkoły. Łączne koszty rewitalizacji, przygotowania lokalu i remontu dróg szacuje się na kwotę 8 milionów złotych.

W odpowiedzi na głosy mieszkańców, deweloper opublikował w lutym pełny raport z dialogu dotyczącego inwestycji Perun. Wnioski zawarte w raporcie odzwierciedlały większość uwag i opinii mieszkańców, w tym zmiany w kwestii wysokości nowych budynków. Natomiast pakiet inwestycji publicznych został zachowany bez zmian.

„Nasza obecna propozycja uwzględnia szereg postulatów strony społecznej, interesy miasta i samorządu oraz zalecenia konserwatorskie. Wypracowaliśmy projekt, który będzie miastotwórczym elementem Kamionka – osiedla różnorodnego, rozwijającego się, ale też pamiętającego o swojej postindustrialnej przeszłości” – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Pozytywna opinia Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek i Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawy daje wyraźny sygnał, że projekt będzie wkrótce zatwierdzony. Ostateczna decyzja Rady w tej sprawie zostanie podjęta w niedługim czasie.

Polski Związek Firm Deweloperskich to jedna z najbardziej wpływowych organizacji rynku nieruchomości w Polsce. Od 2002 roku PZFD zrzesza ponad 300 firm deweloperskich, reprezentując całą gamę rynku – od małych rodzinnych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje. Organizacja ta podejmuje szereg działań na rzecz tworzenia dobrych warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz edukacji i promocji branży. PZFD jest także członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy deweloperów na szczeblu europejskim. Stale współpracuje ona z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami i urbanistami, co pozwala jej wywierać znaczący wpływ na sytuację w branży nieruchomości w Polsce.

Radni złożyli kolejną zgodę na realizację inwestycji w postaci apartamentowca w Śródmieściu Łodzi, znanego jako lex deweloper. Przedsięwzięcie to znacząco wpłynie na wygląd centrum miasta, tworząc nowy nowoczesny krajobraz.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version