Rada Ministrów wesprze rynek kapitałowy nowymi ustawami
Gospodarka / Biznes

Rada Ministrów wesprze rynek kapitałowy nowymi ustawami

Według Macieja Trybuchowskiego, prezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, polski rynek kapitałowy jest największy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a nasza giełda jest największą platformą obrotu. Jednak w porównaniu do giełd w Londynie, Paryżu, Amsterdamie i Madrycie, Polska pozostaje na małej pozycji, jak stwierdził podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Ministerstwo Finansów przedstawia nowe przepisy mające na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Ich celem jest ochrona interesów klientów instytucji finansowych oraz wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego.

Ministerstwo Finansów dba o bezpieczeństwo klientów rynku finansowego poprzez ograniczanie ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy te mają na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego oraz budowanie kapitału na rozwój gospodarki i poprawę pozycji konkurencyjnej Polski. Ministerstwo Finansów wprowadza przepisy, które mają na celu usprawnienie i porządkowanie funkcjonowania instytucji rynku finansowego.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśla, że Ministerstwo Finansów dba o bezpieczeństwo klientów rynku finansowego oraz wprowadza przepisy, które mają na celu zapewnienie ochrony interesów klientów, wzmocnienie odporności rynku finansowego i budowanie kapitału na rozwój gospodarki Polski.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku ma na celu usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym, a także wprowadzenie rozwiązań służących usprawnieniu zasad realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy (KPO) przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli na zniwelowanie barier dostępu do rynku finansowego, a także zapewni wyższy poziom cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych.

Proponujemy uwspółcześnienie rynku kapitałowego, wprowadzając regulacje ułatwiające obrót akcjami i obligacjami za pośrednictwem technologii rozproszonego rejestru (DLT). Chcemy również poszerzyć możliwości inwestycyjne, wprowadzając notowanie na GPW nowych instrumentów, zwanych certyfikatami turbo. Ponadto, upraszczamy regulacje dla krajowych funduszy ETF, umożliwiając inwestorom detalicznym korzystanie z nich przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa – tłumaczy wiceminister finansów Artur Soboń.

Realizacja postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego to nasz cel. Projekt ustawy pozwoli polskiemu rynkowi kapitałowemu na osiągnięcie nowego poziomu rozwoju, nie tylko w skali kraju, ale także międzynarodowej – jak podkreśla Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów.

Umożliwi to realizację celów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wdrożenie założeń SRRK będzie pomocne w osiągnięciu wymiernych korzyści dla polskiego sektora finansowego.

Aby uchronić klientów instytucji finansowych, zostaną wprowadzone pewne ograniczenia, w tym:

• Żadne obligacje korporacyjne nie będą mogły być oferowane klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego. W tym celu minimalna wartość nominalna takich obligacji zostanie ustalona na poziomie 40 tys. euro lub jego równowartości w złotówkach. Dodatkowo, obligacje będą mogły być sprzedawane klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

• Każda instytucja finansowa będzie zobowiązana do dokładnego weryfikowania każdego klienta przed zawarciem jakiejkolwiek umowy inwestycyjnej, w tym zawieranie transakcji na rynku kapitałowym.

• Wszystkie instytucje finansowe będą zobowiązane do monitorowania ryzyka inwestycyjnego i dostosowywania swoich działań do zmieniających się potrzeb klientów.

Aby ograniczyć ryzyko inwestycji alternatywnych spółek inwestycyjnych wśród osób fizycznych, które są inwestorami profesjonalnymi, wprowadzony zostanie zakaz zaciągania pożyczek od osób fizycznych.

• umożliwia wystosowanie wezwania do zaprzestania działań naruszających zasady dobrego obyczaju i integralności rynku finansowego,

KNF mając na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i stabilności na rynku finansowym, jest w stanie zapewnić swoim klientom następujące korzyści:

• możliwość szybkiego wdrożenia procedur blokady rachunku w przypadku uzasadnionych przypuszczeń dotyczących przestępstw związanych z wykorzystaniem informacji poufnych,

• wolność od obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

• możliwość wystosowania wezwania do zaprzestania działań sprzecznych z zasadami dobrego obyczaju i integralności rynku,

• zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla inwestorów i ich kapitału.

Komisja Nadzoru Finansowego ma zasadnicze znaczenie dla wzmacniania i zapewnienia stabilności rynku finansowego, co z kolei przyczynia się do zaufania inwestorów do tego rynku.

Po wejściu w życie regulacji dotyczących outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, rynek finansowy będzie mógł się dynamicznie rozwijać, a proces nadzorczy zostanie usprawniony.

Publikacja w Dzienniku Ustaw jest warunkiem wymaganym do wejścia w życie tych regulacji, które nastąpią po upływie 30 dni od tej publikacji.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są wyłączną odpowiedzialnością ich nadawcy, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. PAP SA zastrzega, że nie wprowadza żadnych zmian do ich treści.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ