EKF 2023: Przygotowanie polskiego sektora finansowego na następną dekadę
Polityka

EKF 2023: Przygotowanie polskiego sektora finansowego na następną dekadę

Kongres Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, którego tematem przewodnim jest „Wiarygodność w czasach kryzysu zaufania”, otworzył 5 czerwca swoją XIII edycję. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, powiedział w swoim wystąpieniu, że EKF to „praktycznie całoroczny think thank, który nigdy nie zasypia”.

Europejski Kongres Finansowy, który odbywa się w Polsce, to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów. W trakcie kongresu uczestnicy będą dyskutować o aktualnych i przyszłych wyzwaniach dla sektora finansowego, jego przyszłości oraz możliwych zagrożeniach. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Myśli Strategicznych, natomiast partnerem głównym – PKO Bank Polski, a partnerem honorowym – Polski Fundusz Rozwoju.

Sopocki kongres jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy. Premier Bielecki wyliczył, że do jego programu pracowało 51 członków Rady Programowej, wśród których znaleźli się szefowie dużych firm finansowych i przedstawiciele regulatorów. Ponadto 500 ekspertów pro bono udzielało wsparcia merytorycznego, dzięki czemu powstało 30 rekomendacji rozwiązań gospodarczych oraz publikacje na ten temat.

Raport „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, opracowany na podstawie opinii 36 ekspertów, wskazuje, że w 2023 r. oczekiwane jest niskie tempo wzrostu PKB (0,8 proc. r/r), następnie jednak tempo to ma się zwiększyć o 3,5 proc. r/r w latach następnych.

„Wojna w Ukrainie trwa nadal i wiemy już, że stanowi ona przełomowy moment w historii całego kontynentu europejskiego. Tym bardziej takie wydarzenia, jak to (EKF) są potrzebne, zwłaszcza w tak strategicznym miejscu, jak Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” – powiedział Joschka Fischer.

„Nie można nie doceniać wagi EKF, jako głosu sektora finansowego wszystkich >>nowych<< państw członkowskich UE, który z każdym rokiem będzie coraz lepiej słyszalny. Ten głos plus geopolityczne skutki wojny w Ukrainie zdefiniują przyszłość całej Europy na wiele kolejnych dekad” – podkreśli Joschka Fischer.

Joschka Fischer, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej EKF 2023, wyraził swoją radość z inauguracji Kongresu, wskazując, że wkrótce ujrzymy zmiany w gospodarce i polityce Europy, wywołane przez ten konflikt i ostateczne zwycięstwo Ukrainy.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, gospodarz miasta kongresu, w otwarciu EKF podkreślił zasługi organizatorów kongresu w zaangażowaniu młodych ludzi do udziału w Akademii EKF. Akademia jest projektem skupiającym uzdolnionych studentów i absolwentów z Polski i z zagranicy, a jej nowym przedsięwzięciem jest forum mające na celu rozpoczęcie dialogu między obecnymi i przyszłymi decydentami oraz ekspertami.

Rada Programowa EKF 2023 dostrzegła potencjał w inicjatywie Akademii i wyraziła swoje poparcie dla tego projektu, który zdaniem Fischera, może wpłynąć na zmiany w Europie.

Organizatorzy EKF zachęcają młodych ludzi do wzięcia udziału w Akademii, aby wyrazić swoje odczucia i przekazywać swoje pomysły na zmiany w regionie.

Joschka Fischer i Rada Programowa EKF 2023 wspierają inicjatywę Akademii i zachęcają młodych ludzi do wzięcia udziału w niej, aby wyrazić swoje opinie i przedstawić własne pomysły na zmiany w Europie.

„Mam okazję po raz pierwszy gościć na kongresie, ale wiem o jego tradycjach, o jego dorobku oraz o jego wartości dla sektora gospodarczego – mówił minister Buda. Podkreślił, że obecnie mamy czas zupełnie wyjątkowy. – Od momentu Covid-19 w zasadzie nie ma prognoz dłuższych niż 6-12 miesięcy. Jeśli się pojawiają, to zazwyczaj się radykalnie nie materializują. Ciężko planować dziś scenariusz z pewnym wyprzedzeniem, nawet w perspektywie średnioterminowej” – zwrócił uwagę Waldemar Buda.

„Dzisiaj bardzo istotna jest zdolność państwa i całej administracji, jak również ekonomistów, ekspertów, do zmiany koncepcji, do zmiany myślenia, kiedy dochodzi do tak dynamicznej sytuacji” – zaznaczył minister rozwoju. Przyznał, że 2023 rok jest trudnym rokiem z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, chociaż Polska nie ma gorszych wyników w porównaniu z innymi krajami – jeśli chodzi o I kw. 2023 r. to względem IV kw. 2022 to spośród krajów OECD mamy największy wzrost PKB (choć rok do roku jest to spadek o 0,2 proc).

„Buduje to pewien optymizm” – stwierdził minister rozwoju.

„EKF to autentyczne forum wymiany myśli i konfrontacji poglądów. Wielka wartość tego forum wynika z merytorycznego poziomu dyskusji i wzajemnego szacunku wszystkich uczestników tej debaty. Taki dialog ma wielką wartość z punktu widzenia polskiego sektora finansowego – ocenił prezes Jastrzębski. Dodał, że jedną z kluczowych ról nadzoru finansowego jest stanie na straży bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora finansowego, którego suma aktywów wynosi 3,7 biliona zł. – Zdrowy i bezpieczny sektor finansowy jest niezbędny dla funkcjonowania polskiej gospodarki i jego siła kapitałowa jest w dużej mierze wynikiem działań KNF” – wskazał Jacek Jastrzębski.

„Ostatni rok jest tego dobrym przykładem. Jest też dobrym prognostykiem na przyszłość” – zaznaczył.

„W dniu 25 kwietnia na posiedzeniu Rady Programowej EKF postanowiliśmy corocznie przyznawać tytuł najlepszego wizjonera roku. Chodzi o osobę, która wiele lat wcześniej trafnie przewidziała to, co się dzieje dzisiaj. Na wniosek pana przewodniczącego Jana Krzysztofa Bieleckiego taki tytuł przyznaliśmy profesorowi Charlesowi Goodhartowi, emerytowanemu profesorowi London School of Economics” – powiedział prof. Leszek Pawłowicz, wiceprezes Centrum Myśli Strategicznych, koordynator EKF.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii. Według jego opinii, istotne jest umiejętne podejmowanie działań nieplanowanych, które wynikają z polityki reakcyjnej na ogólny poziom sytuacji. Najważniejszym problemem, który wskazał minister Buda, była inflacja. Zaznaczył jednak, że trzeci miesiąc pokazuje, że jesteśmy w trendzie spadkowym.

Wystąpieniem poprzedziła go Jacek Jastrzębski, prezes Komisji Nadzoru Finansowego. Zaznaczył on, że instytucje publiczne wciąż znajdują wśród instytucji finansowych solidnych i wiarygodnych partnerów.

Podczas ceremonii otwarcia XIII edycji EKF, przyznano Nagrodę Wizjonera Roku. Jan Krzysztof Bielecki, laureat wyróżnienia, jest autorytetem dla wielu pokoleń ekspertów związanych z branżą finansową. Jest on inspiracją dla nowatorskich rozwiązań wyjaśniających fundamentalne zagadnienia związane z wyzwaniami demograficznymi, starzeniem się społeczeństw, nierównościami społecznymi i innymi problemami.

„Z najnowszej książki profesora Goodharta dowiadujemy się zaś, że cokolwiek przyniesie przyszłość, także w kontekście rozstrzygnięcia wojny w Ukrainie, w niczym nie będzie przypominać przeszłości” – wskazał premier Bielecki.

Demografia to pojęcie niezwykle istotne w badaniach prof. Goodharta. To właśnie ona pomoże zrozumieć, w jakim kierunku będą zmierzać gospodarki, zarówno te największe, jak amerykańska i chińska, jak i te mniejsze, w następnych dekadach.

„Uważam, że zwiększony współczynnik obciążenia demograficznego, czyli stały wzrost liczby osób starszych w stosunku do młodych, wywrze znaczną presję na finanse sektora publicznego” – stwierdził prof. Goodhart, który zdalnie połączył się z uczestnikami EKF. Według niego Istnieją tylko trzy możliwe rozwiązania tego problemu, z których żadne nie jest pozbawiona kosztów i ryzyka. Pierwszą alternatywą jest zmniejszenie wydatków przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb i utrzymanie wysokiego standardu życia osób starszych poprzez znaczne podniesienie wieku emerytalnego lub wyraźnie obniżenie emerytur. Drugą – podniesienie podatków, aby znaleźć źródła finansowania świadczeń dla osób w wieku emerytalnym. Trzecim rozwiązaniem jest ciągłe zadłużanie się państw, co jednak może generować poważne, negatywne skutki ekonomiczne, np. w postaci stagflacji.

Profesor Goodhart uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie racjonalnych i przemyślanych podatków, które nie ograniczą wzrostu gospodarczego. Jako przykład wymienia podatek węglowy oraz podatek gruntowy, który miałby obciążać najbogatsze osoby i korporacje. Uważa, że jest to sposób na pobudzenie wzrostu gospodarczego bez obciążania klasy średniej.

Kolejnym sposobem, o którym wspomina Prof. Goodhart, jest zwiększanie wydatków publicznych w sektorach, które są kluczowe dla wzrostu gospodarczego. Przywołuje przykład inwestycji w edukację, transport oraz opiekę zdrowotną. Uważa, że tego rodzaju działania pozwolą na wsparcie gospodarki i zwiększenie jej potencjału.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ