G. Puda w Brukseli: Perspektywa Finansowa UE na Lata 2021-2027 oraz Wsparcie dla Ukrainy
Polityka

G. Puda w Brukseli: Perspektywa Finansowa UE na Lata 2021-2027 oraz Wsparcie dla Ukrainy

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda w środę odbył spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w celu omówienia perspektywy finansowej na lata 2021-2027, wsparcia dla Ukrainy z funduszy unijnych oraz powojennej odbudowy tego kraju.

Podczas spotkania w Brukseli minister Puda rozmawiał z Komisarzem UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Nicolasem Schmitem oraz Dyrektorem Generalnym DG REGIO w Komisji Europejskiej Normundsem Popensem.

„Polska wykonuje zawodową pracę, aby wdrożyć programy w perspektywie 2021-2027. Zaliczki otrzymane od Komisji Europejskiej pozwolą nam na sfinansowanie działań w kwocie 8,4 mld zł. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podkreślał podczas spotkań, jak ważne jest to wsparcie”

Polska oferuje wsparcie dla Ukrainy

Minister G. Puda i Komisarz UE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Nicolas Schmit przeprowadzili rozmowy na temat planowanych działań i wsparcia dla Ukrainy, za pośrednictwem programów unijnych takich jak Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Minister Finansów Polski podkreślił, że ich celem jest zapewnienie osobom uciekającym przed wojną możliwości zaaklimatyzowania się w Polsce, integracji w społeczności lokalnej i znalezienia pracy.

Minister G. Puda podkreślił, że bezpośrednie wsparcie dla regionów wynosi ponad 110 mln euro z funduszy RPO, a dodatkowo ok. 20 mln euro z PO WER.

Minister przedstawił niedawno plany na wydatkowanie 230 mln euro w ramach nowej perspektywy regionów, w celu zapewnienia integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich. Ponadto, program Funduszy Europejskich na Rozwój Społeczny (FERS) zakłada przedsięwzięcia systemowe mające na celu wsparcie cudzoziemców na rynku pracy, na kwotę 12,5 mln euro.

Uruchomienie programów nowej perspektywy 2021-2027 będzie miało wpływ na finansowanie w latach 2021-2027.

Minister funduszy i polityki regionalnej spotkał się z Dyrektorem Generalnym DG REGIO w KE Normundsem Popensem, aby omówić aktualny stan wdrażania programów.

Szef MFiPR poinformował, że Komitet Monitorujący wybrał już kryteria dofinansowania, nabory projektów są już uruchomione, a pierwsze projekty są oceniane i zawierane są umowy o ich dofinansowanie.

W celu zwiększenia inwestycji w latach 2021-2027 rząd uruchomił 97 naborów, których budżet wyniósł 25,4 mld zł. Zgłoszono 394 wnioski o dofinansowanie projektów o wartości 10,4 mld zł, a konkretne dofinansowanie wyniosło 7,3 mld zł. Szef MFiPR podjął decyzję o rozszerzeniu programu Interreg Litwa-Polska o podregion olsztyński oraz o jednorazowym przekazaniu dodatkowych środków po programie Interreg Polska-Rosja. W ten sposób udało się podpisać 32 umowy o dofinansowanie projektów o wartości 1,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 1,6 mld zł stanowi wkład Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wprowadziła Europejski Rok Umiejętności, którego celem jest rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest aktywnym uczestnikiem w działaniach promujących Europejski Rok Umiejętności i organizuje szereg ceremonii w jego ramach. Jedną z najważniejszych imprez odbędzie się we wrześniu 2023 r. w Gdańsku – EuroSkills 2023.

PAP SA pozostawia komunikaty publikowane w serwisie bez zmian, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ