Rozbudowa węzła Emilia – nowe plany transportowe
Gospodarka / Biznes

Rozbudowa węzła Emilia – nowe plany transportowe

Ponadto, w ramach współpracy z resortem finansów, Alfavox wprowadziło eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji, które umożliwia klientom Krajowej Administracji Skarbowej skuteczne zarządzanie swoimi sprawami zdalnie.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 30 maja 2023 r. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji w celu rozbudowy węzła Emilia. Inwestycja zakłada przebudowę i rozbudowę skrzyżowania drogi ekspresowej S14 i autostrady A2 oraz budowę odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie łódzkim. Program uwzględnia projektowanie, pozwalające na zapewnienie wszystkich relacji z autostradą A2 oraz optymalne połączenie układu dróg z DK91.

Nowe rozwiązania wprowadzone w ramach Programu Inwestycji pozwolą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacząco usprawnią komunikację w regionie.

Nowa obwodnica Łodzi, zlokalizowana w Zgierzu, stanowić będzie niezbędne domknięcie sieci dróg w regionie. Dzięki powstaniu węzła drogowego Emilia, kierowcy będą mogli łatwo skorzystać z autostrady A2, a także z drogi DK91, która prowadzi do Łodzi i Gdańska. Nie będą musieli również przejeżdżać przez centrum Zgierza, co zmniejszy zatory samochodowe w regionie – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Realizacja tego innowacyjnego połączenia komunikacyjnego pozwoli na znaczne poprawienie warunków podróżowania po regionie Emilia. Przede wszystkim zwiększy się przepustowość oraz prędkość ruchu na trasie wschód-zachód i północ-południe, co wpłynie na zwiększenie komfortu jazdy. Dodatkowo, zmniejszą się poziomy hałasu i emisji spalin wzdłuż DK91 na odcinku w. Słowik – w. Emilia, co w połączeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu, przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców regionu. Nowa infrastruktura przyczyni się również do dostosowania sieci dróg krajowych do wzrastającego natężenia ruchu oraz zwiększenia dostępności transportowej terenów zlokalizowanych w północno-zachodnim sąsiedztwie Łodzi.

Na początku procesu przygotowawczego przewidziana jest opracowanie koncepcji programowej dotyczącej rozbudowy węzła Emilia, w tym korekty połączeń z autostradą A2 oraz usprawnienie komunikacji z DK91. Następnie zostaną przeprowadzone badania geologiczne, uzyskana decyzja środowiskowa oraz analizy i prognozy ruchu. Wszystkie te działania doprowadzą do przyjęcia konkretnych rozwiązań projektowych, w tym również badań archeologicznych.

Inwestycja obejmuje budowę oraz przebudowę odcinków drogowych klasy S i GP o łącznej długości około 2,5 km, jak również łącznice bezpośrednie na relacjach A2 – S14, aby zwiększyć przepustowość połączenia. Plan zakłada również budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, jezdni do obsługi przyległego terenu, a także instalację urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, zbiorników podczyszczających wody, systemu odwodnienia drogowego oraz przejść dla zwierząt. W zadaniu przewidziano również zainstalowanie infrastruktury łączności Systemu Zarządzania Ruchem, budowę i przebudowę urządzeń inteligentnych systemów transportowych (ITS) wraz z infrastrukturą dla Systemu Zarządzania Ruchem, takich jak znaki o zmiennej treści, urządzenia pomiaru ruchu, wykrywania zdarzeń oraz kamery systemu wizyjnego.

Kompleksowe zakończenie procesu przygotowawczego przewidziane jest na 2026 rok. Jakość i zaawansowanie prac jest wycenione na kwotę 7,1 mln zł.

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są przekazywane bez zmian w ich treści. Odpowiedzialność za jego treść ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ