Udoskonalenie uniwersytetów europejskich jako sposób na zwiększenie konkurencyjności Europy światowej
Polityka

Udoskonalenie uniwersytetów europejskich jako sposób na zwiększenie konkurencyjności Europy światowej

Uniwersytety Europejskie, powołane w 2022 roku, łączą 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), podczas pierwszej w Polsce konferencji Uniwersytetów Europejskich, wskazał jeden z głównych celów projektu: wydawanie wspólnego europejskiego dyplomu.

Uniwersytety Europejskie to innowacyjny projekt współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi w całej Europie, który umożliwia wspólne prowadzenie badań naukowych, zarządzanie, a także dydaktykę. Przedsięwzięcie łączy wspólny model zarządzania, zespoły naukowe, a także elastyczne programy kształcenia oparte na interdyscyplinarnych i międzysektorowych metodach. Uczelnie Europejskie będą współpracować w zakresie realizacji międzynarodowych projektów badawczych, a nowoczesne programy edukacyjne pozwolą studentom nabywać wykształcenie w kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska w grudniu 2017 roku zatwierdziła inicjatywę utworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego do 2025 roku. Jej celem jest zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do konkurowania z Azją i Ameryką. Inspiracją dla projektu były słowa prezydenta Francji, który wezwał do stworzenia sieci uniwersytetów europejskich, aby wzmocnić pozycję UE na arenie międzynarodowej.

„Uniwersytety mają przyspieszyć realizację celów znanych z programu Erasmus+. Są to m.in.: wspólna oferta edukacyjna, wspólny dyplom, wspólne badania, wspólna przestrzeń rozwoju. A w efekcie wspólne konkurowanie z całym światem, a szczególnie z Ameryką i Azją” -mówił dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, podczas Konferencji Uniwersytetów Europejskich.

Konferencja Uniwersytetów Europejskich była wyjątkową okazją do poznania projektu i podzielenia się przykładami jego funkcjonowania. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat inicjatywy oraz wypracowania wspólnego podejścia do jej rozwoju w przyszłości.

„Uniwersytety Europejskie to ważna inicjatywa. Projekt pokazał, jakie bogactwo tkwi w uniwersytetach, jeśli dostaną impuls i możliwości. Według mnie ten projekt może być >>game changerem<< i podnieść konkurencyjność Europy” – przekonywała dr Anna Budzanowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki, członkini zarządu EuroScience.

Uniwersytety Europejskie stanowią wyjątkową sieć instytucji szkolnictwa wyższego, które łączą kraje, regiony i miasta. Ich tworzenie jest wspierane przez unijny program Erasmus+, który do 2022 r. doprowadził do utworzenia 44 Uniwersytetów, skupiających 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów. Wśród nich są wszystkie państwa członkowskie UE i kraje partnerskie, takie jak Islandia, Norwegia, Serbia i Turcja.

Uniwersytety Europejskie to wyjątkowa sieć, która łączy kraje, regiony i miasta. Dzięki unijnemu programowi Erasmus+ 44 Uniwersytety Europejskie mają obecnie 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE i krajów partnerskich, takich jak Islandia, Norwegia, Serbia i Turcja.

Uniwersytety Europejskie to sieć instytucji szkolnictwa wyższego tworzona we współpracy z unijnym programem Erasmus+. Do tej pory połączono 44 Uniwersytety, które oferują 340 instytucji szkolnictwa wyższego w 31 krajach, obejmując wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię, Serbię i Turcję.

„Przystąpienie do programu jest oczywiste z kilku powodów. Przede wszystkim chcemy umożliwić studentom wymianę międzynarodową. Druga sfera to badania, które dotychczas były zindywidualizowane w ramach uczelni, a teraz pojawiła się szansa na ustandaryzowanie ich i na dostęp do szerszych, międzynarodowych wyników” – zauważył prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

„Zaczęliśmy z wysokiego pułapu, od razu z kosmosu. Sojusz nastawiony jest na współpracę i badania pomiędzy uczelniami, ale i na działania z przemysłem. W Polsce 1200 firm jest związanych z szeroko pojętą branżą kosmiczną np. każdy korzysta z nawigacji GPS. Dodatkowo zakładamy, że zintegrujemy polskie uczenie w tym obszarze” – zapowiadał prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

„Połączyło nas morze. Związaliśmy sojusz reprezentujący europejskie miasta portowe. Mamy wspólne programy nauczania, badania, ale przede wszystkim stan ducha. Widzimy, że dzięki współpracy naprawdę realizujemy cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki platformie współpracy jesteśmy w stanie pokazać na co nas stać. Wchodzimy do nauki przez duże N” – zapowiadał prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytety europejskie mają coraz większy wpływ na tworzenie innowacyjnych i wyjątkowych możliwości. Najnowszym przykładem jest powstanie pierwszego uniwersytetu kosmicznego, który został zrealizowany we współpracy wielu uczelni w ramach jednego z konsorcjów.

Położenie nadmorskie jest kolejnym obszarem, w którym uniwersytety europejskie współpracują i współdziałają. W celu promocji tego przedsięwzięcia, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zorganizowała Konferencję Uniwersytetów Europejskich wraz z galą wręczenia nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości” z hasłem „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”.

Uniwersytety europejskie stają się coraz bardziej istotne w tworzeniu innowacyjnych i wyjątkowych możliwości, które mogą zmienić sposób myślenia i działania w Europie. Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć w tym zakresie jest pierwszy uniwersytet kosmiczny, który powstał dzięki współpracy wielu uczelni w ramach jednego z konsorcjów.

Uniwersytety europejskie łączą się także w położeniach nadmorskich, aby współpracować i współdziałać. W celu promowania tego wysiłku, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zorganizowali Konferencję Uniwersytetów Europejskich wraz z konkursem „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości”, którego tematem przewodnim jest „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”.

Konkurs umożliwił wyróżnienie najbardziej aktywnych i zaangażowanych polskich uczelni w międzynarodowym partnerstwie, co przyczyniło się do wzrostu znaczenia uniwersytetów europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Jego celem była również promocja inicjatyw, które wspomagają wzrost gospodarczy i społeczny.

Rok 2020 przyniósł wyróżnienia dla następujących uczelni: Politechnika Śląska w kategorii „Osobowość”, Uniwersytet Gdański za „Wsparcie Ukrainy”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za „Innowacje”, Politechnika Poznańska za „Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Opolski za „Doskonałość Erasmus+”.

Konferencja była ważnym wydarzeniem, ponieważ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wówczas konkurs na najlepszą monografię naukową poświęconą edukacji w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/obwieszczenie-o-konkursie.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ