Polska w pierwszej piątce państw UE jako lider w zakresie wytwarzania biometanu – Gazterm 2023
Nauka i technika

Polska w pierwszej piątce państw UE jako lider w zakresie wytwarzania biometanu – Gazterm 2023

Biometan stanowi coraz ważniejszy element naszego miksu odnawialnych źródeł energii (OZE). W niedalekiej przyszłości może on pokrywać nawet 50 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Aby wesprzeć rozwój tego strategicznego sektora, Polska Spółka Gazownictwa zorganizowała debatę ekspercką w trakcie 26. konferencji Gazterm w Międzyzdrojach.

Panel „Rola i znaczenie biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski” skupił się na przedstawieniu możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz sposobów na osiągnięcie celów unijnych dotyczących dekarbonizacji.

„Polacy w czasie kryzysu energetycznego pokazali swoją umiejętność pragmatycznego myślenia i postępowania. W interesie strategicznym państwa jest stuprocentowa niezależność i dywersyfikacja dostaw paliw. Mamy możliwość uruchomienia bardzo wielu sektorów, które będą się rozwijały i zwiększały udział w miksie energetycznym” – mówił Michał Kurtyka, były minister klimatu i ochrony środowiska, w kontekście biometanu.

Eksploatacja biometanu stanowić może alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, co pozwala na zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego. Analitycy szacują, że produkcja biometanu będzie stale rosnąć, osiągając w przyszłości nawet kilka miliardów metrów sześciennych rocznie. To wyzwanie stoi nie tylko przed producentami, ale i dystrybutorami paliwa.

Biometan stanowić może atrakcyjne, odnawialne źródło energii, które może w istotny sposób zmienić polski miks energetyczny. Prognozy analityków wskazują, że produkcja biometanu będzie systematycznie wzrastać, osiągając korzystny poziom kilku miliardów metrów sześciennych rocznie. Taka sytuacja stawia wyzwania starym i nowym producentom, jak i dystrybutorom paliwa.

„Infrastruktura i sieci Polskiej Spółki Gazownictwa są przygotowane do sprawnej obsługi transportu biometanu i od pewnego czasu głośno o tym mówimy. Hasło >>PSG – gotowi na biometan<< w pełni pokazuje możliwości naszej spółki, największego dystrybutora gazu w Polsce” – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska jest w ścisłej czołówce europejskich producentów energii odnawialnej, w dużej mierze dzięki innowacyjnym technologiom wytwarzania biometanu. Ten surowiec stanowi ważny aspekt bezpieczeństwa energetycznego, który jest szczególnie istotny w obecnych niestabilnych warunkach rynkowych.

„W celu pełnego wykorzystania potencjału biometanu m.in. w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki dla tworzących się biometanowni” – zaznaczył Jakub Kowalski.

Według statystyk PSG, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wpłynęło do PSG około 150 wniosków o przyłączenie do sieci przesyłowej podmiotów chcących produkować „zielony gaz”. Wśród wytwórców biogazu i biometanu widać coraz większe zainteresowanie przyłączeniem swoich biometanowni do sieci gazowej. Takie działanie daje podmiotom szansę na zwiększenie zysków, a także staje się coraz bardziej popularne.

Według statystyk PSG, przez ostatnie 12 miesięcy liczba wniosków o przyłączenie do sieci przesyłowej wytwórców „zielonego gazu” wzrosła około o 50%, co pokazuje, że zainteresowanie biometanowniami rośnie. Właściciele biometanowni mają szansę na zwiększenie zysków, a także doświadczenie korzyści związanych z przyłączeniem do sieci gazowej.

Aby sektor gazowy mógł w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje, potrzebne są nowe przepisy prawne oraz trwałe źródła finansowania, o czym wspomniano na 26. konferencji Gazterm.

„Wzrost rynku biometanu zależy właśnie od zmian przepisów, ale także od środków finansowych, które poprawią chłonność naszej sieci. Zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje największy potencjał produkcji substratów do wytwarzania biometanu” – oświadczył prezes Kowalski.

PSG ułatwiła proces planowania lokalizacji biogazu poprzez udostępnienie mapy chłonności, która pomaga wytwórcom biogazu w zidentyfikowaniu odpowiednich lokalizacji.

Dzięki mapie chłonności i zapewnieniu wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PSG umożliwiła potencjalnym wytwórcom biogazu optymalne wykorzystanie możliwości pozyskania wysokiej jakości przyłączenia do sieci przesyłowej.

PSG udostępniła swoją mapę chłonności, aby ułatwić potencjalnym wytwórcom biogazu znalezienie odpowiednich lokalizacji do zainstalowania swoich instalacji.

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki mapie chłonności PSG, wytwórcy biogazu mogą liczyć na uzyskanie najlepszych możliwych warunków przyłączenia do sieci.

PSG wyposażyła potencjalnych wytwórców biogazu w narzędzie, które pozwala im znaleźć najbardziej sprzyjające lokalizacje przyłączeń do sieci przesyłowej przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Jesteśmy otwarci i dysponujemy środkami, żeby wspomagać inwestycje związane z biometanem, a także przyłączać producentów do sieci” – zapowiedział prezes Michalski.

Jakub Kowalski, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, wyraził nadzieję, że postulaty całej branży zostaną zrealizowane w jak najszybszym czasie, a to przyniesie korzyści gospodarcze i indywidualnym klientom.

Mimo wielu wyzwań, które stoją przed branżą, Jakub Kowalski zauważył, że cała sektor gazowniczy jest przygotowana na realizację tych postulatów. Wyraził nadzieję, że wszystkie działania zostaną podjęte jak najszybciej.

„Stworzy to warunki dla szybkiego wzrostu sektora biogazowego i sprawnej organizacji przesyłania >>zielonego gazu<<. Potrzebne są rozwiązania systemowe, aby podmioty zainteresowane biometanem mogły się dynamicznie rozwijać” – zauważył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ