Zarządzanie przyszłością: jak banki i ubezpieczyciele mogą planować na dłuższą metę?
Gospodarka / Biznes

Zarządzanie przyszłością: jak banki i ubezpieczyciele mogą planować na dłuższą metę?

Kampania produktowa PGE Obrót wprowadziła wiosenne promocje na linie produktów PRO EKO: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii od PGE. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.

W dniach 20-21 kwietnia 2023 r. The Westin Warsaw Hotel zostanie miejscem, w którym odbędzie się 25. Banking & 21. Insurance Forum. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli przywódcom świata finansów na wymianę poglądów na temat priorytetów i wyzwań stojących przed sektorami bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce.

Rozpoczynając dwudniowy kongres, wszyscy będą mogli wysłuchać wystąpienia wprowadzającego, w którym omówione zostaną wyzwania i prognozy makroekonomiczne zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Następnie podczas debaty inauguracyjnej eksperci wyjaśnią, w jaki sposób instytucje finansowe mogą zaangażować się w odbudowę Ukrainy, jaki powinien być cel wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i nawiązanych relacji oraz jak Polska może wesprzeć proces odbudowy Ukrainy w porównaniu do pozostałych państw. Po tym, jako następny punkt programu, poruszone zostaną kwestie elementów w procesie zielonej transformacji sektora finansowego, w tym: działania banków i ubezpieczycieli w zakresie ESG, finansowanie projektów dotyczących transformacji energetycznej, obowiązujące standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także wpływ ESG na towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponadto, będzie dyskutowane o nowoczesnym kliencie i jego oczekiwaniach – wpływ hiperpersonalizacji na usługi BNPL, potrzebach Generacji Z i pokolenia Silver, a także znaczeniu edukacji i podnoszenia umiejętności cyfrowych klientów banków i firm ubezpieczeniowych. Zakończeniem pierwszego dnia kongresu będzie debata na temat sztucznej inteligencji, która ma rewolucyjny wpływ na sektor finansowy – będzie to pierwszy taki rodzaj debaty moderowanej przy użyciu ChatuGPT.

Drugi dzień wydarzenia skupi się na dwóch ścieżkach tematycznych: bankowości i ubezpieczeniach. W ścieżce bankowej uczestnicy będą dyskutować o aktualnym stanie polskiego sektora bankowego w stosunku do europejskiego, w tym o potencjale sektora, zdolności do finansowania gospodarki, programach rozwojowych i cyfryzacji bankowości. Prelegenci zastanowią się też nad rolą gotówki w dzisiejszych czasach, nowymi metodami płatności, trendami w bankowości centralnej, walutach cyfrowych banków centralnych i ryzykami skutków wprowadzenia cyfrowych walut. Ostatnią debatą będzie omówienie sytuacji rynku kredytowego, z perspektywy makroekonomii i regulacji.

Na konferencji poświęconej ubezpieczeniom zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z sektorem na 2023 r. W dyskusji wezmą udział eksperci alokacji ryzyka, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych i bankowych. Przeanalizują oni m.in. skutki działalności ubezpieczeniowej w niestabilnym otoczeniu ekonomiczno-politycznym oraz strategie optymalizacji sprzedaży ubezpieczeń w czasie recesji i inflacji. Ponadto zostanie omówiona rola firm ubezpieczeniowych w budowaniu zaufania i edukacji klientów, wpływ rekomendacji U na rynek, współpraca między bankami a ubezpieczycielami, a także dopasowywanie się rynku do zmian w likwidacji szkód.

Kongres jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także platformą do dyskusji na temat aktualnych i przyszłych trendów na rynku. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchania wystąpień prelegentów, wśród których znaleźli się między innymi: Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie, Dariusz Blocher, członek Rady Nadzorczej Budimex SA, Joao Bras Jorge, prezes zarządu Bank Millennium, Janusz Cieszyński, sekretarz stanu KPRM, Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu Citi Handlowy, Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., Monika Gorgoń, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Zbigniew Jagiełło, współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum, Beata Javorcik, Chief Economist EBRD, Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu mBank, Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI, Krzysztof Morawski, członek zarządu Europa Ubezpieczenia, Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Bank, Leszek Skiba, prezes zarządu Bank Pekao S.A., Leszek Skop, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia, Gertruda Uścińska, prezes zarządu ZUS oraz Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Kongres Banking Forum to wyjątkowa okazja do przygotowania się na nadchodzące zmiany i wykorzystania potencjału ludzkiego i technologicznego, którym dysponują sektory bankowy i ubezpieczeniowy. Zgromadzeni prelegenci zaprezentują wyzwania, z którymi branża ma obecnie do czynienia, a także wyłonią nowe trendy w usługach finansowych.

MMC Polska to marka słynąca z organizacji wyjątkowych wydarzeń, takich jak kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe. Naszym celem jest dostarczanie wiedzy i profesjonalnych rozwiązań dla kadr menadżerskich i zarządów firm. Więcej informacji na www.mmcpolska.pl.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ