Polityka

Prawo.pl: druga połowa 2022 r. obfitowała w zmiany podatkowe

Jak podaje Prawo.pl, raport wskazuje, że mimo zdecydowanie mniejszej skali zmian wprowadzanych w głównych ustawach podatkowych, to są one wprowadzane coraz częściej. W pierwszej połowie 2021 r. zmiany były wprowadzane średnio co 12 dni, natomiast w drugiej połowie 2022 r. średnio co 8,5 dnia. Według raportu, zmiany dotyczyły wszystkich ustaw i pojawiały się w każdym miesiącu.

Według raportu najtrudniejszym okresem dla księgowych i doradców podatkowych był okres wakacji. W lipcu nie tylko weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0, obowiązujące od pierwszego dnia tego miesiąca, ale zmiany wprowadzono jeszcze pięć razy. Jak tłumaczy Prawo.pl Radosław Kowalski, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, lipcowe zmiany wprowadzone do polskiego systemu podatkowego miały na celu przede wszystkim wyeliminować, względnie zmniejszyć, negatywne skutki Polskiego Ładu w pierwszej odsłonie. Jego zdaniem, w dużym stopniu skutek taki został osiągnięty. Częste zmiany pojawiały się również w październiku oraz grudniu, najmniej było ich w listopadzie.

„Nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany, a kolejne uchwalane na szybko nowelizacje tego nie poprawiają. Trzeba jednak przyznać, iż czasami usunięcie złych przepisów jest lepsze niż ich dalsze stosowanie. I mimo że zmiany, które zostały wprowadzone, nie są idealne, to jest to jednak krok w dobrym kierunku” – mówi Magdalena Stankiewicz, dyrektor Działu Zarządzania Produktami Finanse i Kadry Wolters Kluwer Polska, cytowana przez Prawo.pl.

Dodaje, że należy mieć nadzieję, iż Ministerstwo Finansów będzie tą drogę kontynuowało, zarówno jeżeli chodzi o wsłuchiwanie się w głos podatników, jak i usuwanie złych regulacji.

Odnosząc się do raportu Prawo.pl wskazuje, że sporym problemem osób zajmujących się zawodowo rozliczaniem podatków jest nie tylko zmienność prawa, ale także brak czasu na przygotowanie się do wprowadzanych zmian. Raport podaje, że w trakcie II półrocza 2022 r. aż 63 akty prawne z zakresu podatków miały datę wejścia w życie wcześniejszą niż data ich publikacji, a 19 z nich weszło w życie w dniu publikacji.

Drugie półrocze 2022 r. upłynęło także pod hasłem automatyzacji Krajowej Administracji Skarbowej. Jak tłumaczy dr Przemysław Stolarski, naczelnik urzędu skarbowego, to kolejny w ostatnich latach pakiet zmian wprowadzających polską administrację skarbową w dobę zaawansowanej elektronizacji i wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych. Według niego, najbardziej istotnym elementem jest stworzenie elektronicznego kanału komunikacji z Krajową Administracją Skarbową w postaci w szczególności e-Urzędu Skarbowego.

Raport Podatkowy Rollercoaster podaje również, jakie obszary cieszyły się największym zainteresowaniem organów kontroli skarbowej w drugiej połowie 2022 r. Są to m.in. kwestie podatku u źródła, cen transferowych, VAT i restrukturyzacji.

Według raportu 2022 r. zajmuje drugie miejsce pod względem opublikowanych aktów z zakresu podatków w latach 2015–2022, ustępując tylko rekordowej liczbie aktów z roku 2018.

Raport jest dostępny https://bit.ly/3ImKv0v#xd_co_f=YTE5YzExOTktMjUxOC00OTFjLWI1YjMtMmQ5ZmVjZjJjZDBj~

Więcej na: https://www.prawo.pl/podatki/podatkowy-rollercoaster-raport-ii-polrocze-2022,519844.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version