Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (47/2022) Zaskarżenie przez Vistal Gdynia S.A. postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 informuje, iż w dniu 22 grudnia 2022 r. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu wobec Dłużnika Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji(„Spółka zależna”) wydane dnia 21 listopada 2022 roku.

Złożone przez Vistal Gdynia S.A. zażalenie oparte zostało o liczne zarzuty naruszenia prawa przez zatwierdzony układ (art. 165 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version