ATLANTA POLAND SA (6/2022) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2022/2023.
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (6/2022) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2022/2023.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022r. do 30 września 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 100.152 tys. zł tj. wyższe o 24,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2021/2022 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 13.598 tys. zł tj. wyższy o 11,5% w porównaniu z rokiem obrotowym 2021/2022, EBITDA w wysokości 4.225 tys. zł tj. wyższy o 9,7% w porównaniu z rokiem obrotowym 2021/2022 oraz zysk netto w wysokości 1.793 tys. zł tj. niższy o 24,1% w porównaniu z rokiem obrotowym 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 przypada w dniu 29 listopada 2022r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ