Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (39/2022) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia br. wpłynął do Spółki pozew jej akcjonariuszy o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i przeznaczenia tego zysku w całości na kapitał rezerwowy. Pozew został przesłany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy.

Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży odpowiedź na pozew w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version