Gospodarka / Biznes

Raport FOB 2021: Bank Pekao S.A. doceniony za 10 dobrych praktyk w biznesie

Raport FOB to największy w Polsce cykliczny przegląd inicjatyw firm w zakresie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu, skrót z ang. Corporate Social Responsibility – red.) i zrównoważonego rozwoju z danego roku. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy, co oznacza wzrost o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku i rekord w historii wydawnictwa.

W jubileuszowym raporcie organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Bank Pekao został doceniony za wszystkie zgłoszone działania.

W obszarze „Prawa człowieka” uznanie autorów raportu uzyskał realizowany przez Pekao program dla kobiet „Bez cukru”, który zmierza do takich celów jak jakościowa edukacja i równość płci. Jego założeniem jest wspieranie i inspirowanie kobiet do rozwoju w życiu i w biznesie, warto dodać, że stanowią one 70 proc. pracowników banku. Program ruszył w grudniu 2020 r., w 2021 roku działania z nim związane były skoncentrowane wokół rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych kobiet. Zrealizowano blisko 50 aktywności, w tym webinary, szkolenia, sesje Action Learning, ponad 70 godzin szkoleniowych online, m.in. na temat rozwoju umiejętności osobistych, wzmacniania kompetencji, budowania wizerunku. Program zdobył też nagrodę główną w niezależnym konkursie „HR of change” w kategorii Zarządzania Zmianą.

Obszar „Ład korporacyjny”, stanowiący nieodłączny element zrównoważonego rozwoju firm, również okazał się obszarem, na którym Pekao ma znaczące osiągnięcia, co doceniono w raporcie FOB. W czerwcu 2021 r. bank ogłosił pierwszą strategię ESG na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”. Praktyka ta realizuje następujące cele odpowiedzialności biznesu: równość płci, czysta i dostępna energia oraz innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

„Nasza strategia opiera się trzech filarach. Jeden z nich to ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W jego ramach m.in. systematyczne zwiększamy wysokość finansowania zielonych inwestycji i projektów. Wzmacniamy też działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa i jako organizacja staramy się pozostać przykładem odpowiedzialnego podejścia do biznesu. Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały zauważone i wyróżnione w tegorocznym raporcie” – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao.

Najwięcej wyróżnień Bank Pekao otrzymał w obszarze „Praktyki z zakresu pracy”. W kategorii „Integracja pracowników” pozytywnie oceniono projekt „MiLOVE biegi z Żubrem”, którego zadaniem, oprócz wzmacniania więzi koleżeńskich między pracownikami, było też zachęcenie ich do aktywności fizycznej i udziału w akcji charytatywnej. Mile, które przebiegli uczestnicy biegów, przełożyły się na finansowe wsparcie stypendystów programu „Wybiegaj w Przyszłość”. W 2021 r. akcję zorganizowano po raz pierwszy. Udział w niej wzięło 450 osób.

Bank Pekao dba nie tylko o sprawność fizyczną zatrudnionych w nim osób, chce też zmotywować je do kreatywności innowacyjności. Służy temu, wyróżniona w raporcie w kategorii „Kultura korporacyjna”, realizowana w firmie idea crowdsourcingu wewnętrznego (mądrości zbiorowej). W tym celu bank uruchomił narzędzie do zbierania pomysłów w organizacji – platformę crowdsourcingową. To aplikacja w serwisie intranetowym, gdzie pracownik może zgłaszać swoje pomysły na tematyczne wyzwania publikowane na platformie, komentować i popierać zgłoszone projekty. W rozwiązywaniu konkretnych problemów wspomagają pomysłodawców zespoły projektowe. Pekao chce, by pracownicy banku czuli, że współtworzą instytucję, w której są zatrudnieni, że ich pomysły się liczą i mogą być wdrażane.

Na podobnych podstawach opiera się, zauważony w raporcie, program „Talents Up”, nastawiony na rozwój pracowników Banku Pekao, podnoszenie ich kompetencji i umiejętności, a także na budowanie relacji pomiędzy nimi. W 2021 r., w pierwszej edycji programu 50 osobom wyłonionym w trzyetapowej rekrutacji umożliwiono zdobycie doświadczenia w pracy projektowej, realizację wyzwania biznesowego przy wsparciu liderów i ekspertów, a także indywidualną pracę z learning coachem.

„Nikt nie lubi stać w miejscu. Wiemy, że możliwości rozwoju i ciągłego kształcenia są dla pracowników niezwykle istotne i wpływają na zaangażowanie. W Banku Pekao zatrudniamy ambitne osoby. To dlatego udostępniamy szereg programów rozwojowych, aby wciąż poszerzać ich perspektywy i ułatwiać dążenie do zawodowego sukcesu” – wyjaśnia Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao.

W Banku Pekao kwitnie też wolontariat pracowniczy. Pracownicy edukują i wspierają seniorów zrzeszonych w klubach seniora Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK prowadzi projekt SeniorON, którego celem jest poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez ich aktywizację. W trzech edycjach udział wzięło 1945 seniorów, zrealizowano 96 warsztatów, a 36 poprowadzili wolontariusze z Banku Pekao. W trakcie spotkań seniorzy uczyli się m.in. bankowości internetowej oraz cyberbezpieczeństwa. Prężnie działa też wolontariat na rzecz lokalnych społeczności. Nic zatem dziwnego, że obie te inicjatywy trafiły do raportu FOB.

Obszar „Praktyki z zakresu pracy” obejmuje również dbałość o zdrowie pracowników. I w tej kategorii nie zabrakło Banku Pekao. Zorganizowana przez niego akcja „Bierz zdrowie za rogi!” promuje prozdrowotne nawyki w dbaniu o kondycję psychofizyczną wśród kadry banku i dostarcza wiedzy na tematy z tym związane.

Wyróżnienia nie ominęły Banku Pekao także w obszarze „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” – tu uwagę zwrócono na współpracę banku ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dla osób wchodzących w dorosłość zorganizowano szereg warsztatów online, mających na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, a także poświęconych kontroli nad osobistymi finansami. Pracownicy Pekao przygotowali też niespodzianki z okazji Dnia Dziecka i Akcji Mikołaj. W roku 2021 podopiecznym placówek opiekuńczych w Biłgoraju i Kraśniku przekazano 400 paczek z prezentami.

W kategorii „Kultura i sztuka” doceniono otwarcie przez bank wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao. Symbolicznemu otwarciu wirtualnej galerii towarzyszyło przekazanie dwóch eksponatów z kolekcji banku o wartości ok. 400 tys. zł. Muzeum na Zamku Królewskim otrzymało tapiserię z XVI w. autorstwa Cornelisa de Ronde pt. „Porwanie Heleny przez Parysa”, a Muzeum Narodowe w Warszawie – srebrną szkatułę na biżuterię z początku XVIII w. wykonaną przez Daniela Friedricha von Myliusa.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version