Zdrowie

Zielona Koalicja dla Zdrowia

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie są odpowiedzialne za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla, co przewyższa emisję lotnictwa i żeglugi. Dlatego powstanie Zielonej Koalicji dla Zdrowia ma na celu podejmowanie działań prośrodowiskowych w sektorze opieki zdrowotnej, aby skutecznie zmienić sytuację. Ta platforma współpracy ma na celu zrównoważony rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce, i jest skierowana do kadry zarządzającej instytucji zdrowotnych, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.

Z uwagi na rosnącą globalną populację, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz imperatywem dla naszego zbiorowego dobrobytu i przetrwania. Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Tymczasem szpitale i systemy ochrony zdrowia muszą przygotować się na poniesienie wysokich kosztów związanych z rosnącą liczbą ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

Sektor opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale ma również znaczący wpływ na środowisko. Duże zużycie energii, wysoka produkcja odpadów i konsumpcja zasobów mają znaczący wpływ na klimat i środowisko, co z kolei negatywnie wpływa na zdrowie i dobrobyt ludzi. Sektor opieki zdrowotnej musi zatem podjąć działania w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, aby przeciwdziałać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.

Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i do rozwoju gospodarczego. Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju w podstawowe praktyki sektora opieki zdrowotnej może istotnie zmniejszyć wpływ na środowisko i poprawić zdrowie środowiskowe, co stanowi również wyjątkową szansę.

Zielona Koalicja została założona przy wsparciu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

„Tworząc Koalicję, wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty – mówi dr Agnieszka Sznyk, INNOWO. – Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z osobami eksperckimi – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia”.

Globalne systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% emisji dwutlenku węgla na świecie, co przewyższa emisję z lotnictwa i żeglugi. Aby podjąć skuteczne działania prośrodowiskowe, powstała Zielona Koalicja dla Zdrowia, która ma na celu zrównoważony rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Z uwagi na rosnącą populację, malejące zasoby naturalne i zagrożenia związane ze zmianami klimatu, zrównoważony rozwój stał się imperatywem. Sektor ochrony zdrowia ma kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale ma także znaczący wpływ na środowisko, co może przyczynić się do nasilenia wyzwań związanych ze zmianą klimatu.

„Wszystkie organizacje, niezależnie od zakresu swojej działalności, powinny dziś tak projektować strategie rozwoju, aby systematycznie i konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na klimat, środowisko przyrodnicze i społeczne, a zwiększać wpływ pozytywny. Żyjemy w coraz bardziej zagrożonym świecie, ale na szczęście już lepiej rozumiemy, że zdrowie każdego z nas, zdrowie publiczne i zdrowie planety są związane ze sobą na dobre i złe” – podkreślił prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zielonakoalicja.pl.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Kanady, Ambasada Belgii, Izba Polsko-Holenderska.

Ze strony instytucjonalnej w skład członków Koalicji weszli:

 • Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Ambasada Kanady,
 • Białostockie Centrum Onkologii,
 • Centrum Medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
 • Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.,
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii,
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Narodowy Instytut Onkologii – PIB,
 • Politechnika Śląska,
 • Polska Federacja Szpitali, 
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Szpital Czerniakowski,
 • Szpital Specjalistyczny w Pile,
 • Szpitale Pomorskie, 
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
 • Wojskowy Instytut Medyczny,
 • Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Ze strony biznesowej w skład członków Koalicji weszli:

Lista firm zaangażowanych w Zieloną Koalicję dla Zdrowia obejmuje m.in. Adamed Pharma SA, BD, Ecophon Saint-Gobain, Essity, Medtronic Poland, Philips Healthcare CEE.

Źródło informacji: Zielona Koalicja dla Zdrowia


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version