Komunikat KNF
Gospodarka / Biznes

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli:

– Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

– Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

– Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

– Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

– Marzeny Łaskiej-Bierły na stanowisko Prezesa Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

– Jolanty Bogusławy Szewczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jeleśni

– Andrzeja Żakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

– Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. ks. Franciszka Blachnickiego (kasa przejmowana).

Połączenie odbywa się za zgodą obu Kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

– PayPro SA z siedzibą w Poznaniu

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługę wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (kredyt płatniczy)

– Conotoxia sp. z o.o z siedzibą w Zielonej Górze

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługi wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy o usługach płatniczych

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

– Swissmed Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Gdańsku – z dniem 14 czerwca 2022 r.

5. Komisja zapoznała się z:

– raportem o sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 r.

– informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec marca 2022 r

kom abs/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ