SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjęła:

a) uchwałę o odwołaniu Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki („Uchwała o odwołaniu”) oraz

b) uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Radwańskiego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki („Uchwała o powołaniu”).

Uchwała o odwołaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza, że datą odwołania z Zarządu Spółki Pani Agnieszki Broniarek jest dzień 12 kwietnia 2022 r. Pani Agnieszka Broniarek pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Rada Nadzorcza Spółka nie podała przyczyn odwołania Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki.

Uchwała o powołaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza, że datą powołania Pana Łukasza Radwańskiego do Zarządu Spółki jest dzień 12 kwietnia 2022 r. Pan Łukasz Radwański został powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pan Łukasz Radwański posiada następujące wykształcenie:

2016-2018 – Certyfikat ACCA

2010-2015 – studia doktoranckie: Zarządzanie Strategiczne – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2008-2010 – studia podyplomowe: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej, oraz Zarządzanie Finansami – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2003-2007 – studia magisterskie: Magister Ekonomii, Wydział Finansów i Bankowości – Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Łukasza Radwańskiego prezentują się następująco:

2022/01 – obecnie, Swissmed Centrum Zdrowia SA – Dyrektor Finansowy

2020-2022/01, Finance Future | Value Finance – Interim CFO

2018-2020, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Z-ca Dyrektora UCK WUM – Dyrektor ds. Finansowych

2016-2018 Shell: Menedżer ds. Finansów i Księgowości

2012-2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu: Z-ca Dyrektora SPSK nr 1 – Dyrektor ds. Finansowych

2011-2013 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu: Kierownik ds. Finansów (pełniący obowiązki Dyrektora Finansowego)

2010-2011 Mota-Engil Central Europe: Regionalny Kontroler Finansowy

2007-2010 Jeronimo Martins: Mł. Menedżer ds. Kontrolingu.

Certyfikaty i dyplomy posiadane przez Pana Łukasza Radwańskiego:

– Certyfikat ACCA ,

– Dyplom Ministerstwa Skarbu nr 4051/2008 – egzamin na członka rad nadzorczych,

– Dyplom LCCI Business English – potwierdzający zaawansowany poziom języka angielskiego.

Pan Łukasz Radwański:

a) wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, tj. jest komandytariuszem w spółce komandytowej działającej pod firmą: FINANSE I ADMINISTRACJA KATARZYNA KAMIŃSKA-DZIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kluczborku, która to działalność nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,

b) nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani jako członek organu w konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej,

c) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ