• Home
  • Tag: Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA-PLZBMZC00019-ZREBMCH

ZREMB-CHOJNICE SA (22/2022) Całkowita spłata wierzytelności objętych układem.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu 37/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Spółka dokonała ostatecznej spłaty wierzytelności objętych układem zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy…