Procad SA-PLPRCAD00018-PROCAD
Gospodarka / Biznes

PROCAD SA (9/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r.: 1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1.736.717 akcji, co dawało 29,81% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 19,26% ogólnej liczby głosów. 2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo […]

Read More
Gospodarka / Biznes

PROCAD SA (5/2022) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy: Panów Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego i Macieja Horeczego, działających na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Treść otrzymanego żądania: „Jako akcjonariusze posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego PROCAD SA (zwanej […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ