• Home
  • Tag: KB Dom SA-PLTRAST00020-TRAS

KB DOM SA (2/2022) Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk masy upadłości Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w upadłości ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 20.05.2022r. powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, prawomocności postanowienia z…