• Home
  • Tag: Izostal SA-PLIZSTL00015-IZOSTAL

IZOSTAL SA (6/2022) Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A. na następną kadencję.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwały dotyczące powołania na trzyletnią następną XI kadencję Zarządu Spółki w następującym składzie: Marek Mazurek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Michał Pietrek - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy. Podjęte uchwały wchodzą w życie…