• Home
  • Tag: BEST SA-PLBEST000010-BEST

BEST SA (39/2022) Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj tj. 12 września 2022 r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: 1) obniżenie kapitału zakładowego Spółki…