Kultura

Zbliża się XII Sympozjum `Pamięć Europy`

W dniach 21–24 maja 2022 r. odbędzie się 12. Sympozjum „Pamięć Europy” w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wydarzenie, zorganizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS), skupi się na tematach pamięci, historii i wolności. Przewiduje się udział ponad 200 przedstawicieli instytucji pamięci z całego świata. Rejestracja na wydarzenie jest obecnie otwarta i jest bezpłatna.

W jaki sposób dążenia do niepodległości i związane z nimi hasła wpłynęły na historię Europy w XX wieku? Jak zmieniało się znaczenie wolności w ubiegłym wieku i jak wygląda ono dzisiaj? Jak walka o wolność i jej obchodzenie zostały uwiecznione w pamięci kulturowej i historycznej? To pytania, na które uczestnicy Sympozjum, zorganizowanego pod hasłem „Upamiętniając i opowiadając wolność”, postarają się odpowiedzieć. Muzeum Historii Polski jest współorganizatorem tegorocznej edycji.

Sympozjum powstało z przekonania o konieczności prowadzenia dialogu na temat wydarzeń minionego wieku, uwzględniając różnorodne perspektywy, doświadczenia i interpretacje. Jego celem jest promowanie współpracy między instytucjami i organizacjami zajmującymi się historią Europy XX wieku oraz jej pamięcią, a także wspieranie edukacji historycznej.

„Głównym przedmiotem refleksji podczas tych spotkań jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy możliwa jest wspólna pamięć europejska. Rozmawiamy o tym mając na uwadze różne szczegółowe aspekty jak, na przykład, wolność. Staramy się wspierać dialog osób zajmujących się pamięcią i tych, które zajmują się historią. Muzea kształtują naszą pamięć, ale opierają się na wiedzy historycznej i na jej interpretacjach” – mówi Rafał Rogulski, dyrektor ESPS.

Narracje o wolności i sposoby jej upamiętnienia w Europie i na świecie będą głównym tematem tegorocznego Sympozjum. Naukowcy i praktycy z różnych krajów spotkają się w Warszawie, aby omówić najnowsze i najpopularniejsze muzea historyczne i miejsca pamięci. Od dziesięcioleci odgrywały one ważną rolę w kształtowaniu pamięci historycznej i kulturowej różnych pokoleń, zarówno jako miejsca kształtujące tę pamięć, jak i instytucje angażujące zwiedzających we współtworzenie narracji o przeszłości.

Przedstawiciele takich instytucji jak Muzeum Berlin-Karlshorst, Instytut Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki, Muzeum Historii Żydów im. Gaona w Wilnie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów czy Muzeum Katyńskiego potwierdzili swój udział w Sympozjum, co zapowiada ciekawe i wartościowe dyskusje na temat pamięci historycznej i sposobów jej prezentacji.

Podczas sympozjum omówimy, jak dynamicznie rozwijające się technologie i zaawansowane narzędzia wizualizacji przeszłości mogą wpływać na popularyzację historii i proces edukacyjny. Skupimy się na szansach i zagrożeniach związanych między innymi z sztuczną inteligencją, VR i mediami immersyjnymi.

Podczas czterodniowego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz różnych wydarzeniach networkingowych. Będą mieli też możliwość zadawania pytań przedstawicielom różnych instytucji oraz przedstawienia swojej instytucji lub projektu w ramach 90-sekundowych prezentacji. Dodatkowo, w programie znajdą się wizyty w warszawskich muzeach i miejscach pamięci oraz wydarzenia kulturalne.

Od 2012 roku odbywa się cykl sympozjów „Pamięć” Europy, który rozpoczął się w Gdańsku. Kolejne spotkania miały miejsce w różnych europejskich miastach, takich jak Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bruksela, Bukareszt, Paryż, Tallin, Dublin i Barcelona.

Aby zapoznać się z szczegółowym programem wydarzenia, odwiedź stronę internetową: https://enrs.eu/edition/european-remembrance-symposium-2024

Aby wziąć udział w Sympozjum, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://events.enrs.eu/Warsaw2024


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version