Odnawialne źródła energii rozgościły się w strategiach ESG. Umowy cPPA wychodzą naprzeciw potrzebom biznesu
Gospodarka / Biznes

Odnawialne źródła energii rozgościły się w strategiach ESG. Umowy cPPA wychodzą naprzeciw potrzebom biznesu

Najnowszy raport RE-Source Poland Hub i DWF „Rynek cPPA w Polsce” podaje, że do października 2023 r. podpisano aż 63 umowy cPPA, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym modelem. Obecnie zakontraktowana energia wynosi już ok. 5,2 TWh rocznie, co wskazuje na wzrost wolumenu. Przedsiębiorstwa coraz bardziej dostrzegają w OZE nie tylko sposób na efektywną realizację strategii ESG, ale także szansę na napływ zagranicznych inwestorów. Zdaniem ekspertów udział zielonej energii z PPA będzie nadal rosł, co wymagać będzie edukacji i wymiany doświadczeń. Konferencja „Zielona Energia dla Biznesu” Re-Source Poland Hub, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2024 r. w Katowicach, będzie okazją do rozmów o funkcjonowaniu polskiego i europejskiego rynku cPPA. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla odbiorców energii elektrycznej.

Umowy cPPA pomiędzy odbiorcami biznesowymi a producentami energii z OZE stanowią zieloną energię, która sprzyja zrównoważonemu rozwojowi i spełnianiu unijnych wymogów dotyczących ESG. Rosnąca liczba tych umów oraz wzrost wolumenu zakontraktowanej energii stanowią silny trend. Dane za 2023 rok pokazują, że w Europie moc zainstalowanych źródeł OZE w ramach umów cPPA przekroczyła 10 GW, co oznacza 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2022.

Sektor energetyki wiatrowej przyciąga napływ zagranicznych inwestycji, co jest niezaprzeczalnym faktem. Polska w minionym roku znalazła się w top 15-stce najbardziej atrakcyjnych państw dla inwestorów w odnawialne źródła energii według rankingu EY RECAI, głównie dzięki rozwojowi farm wiatrowych. Popyt na OZE wśród odbiorców biznesowych rośnie, co skutkuje coraz większą liczbą podmiotów decydujących się na umowy cPPA. Według raportu RE-Source Poland Hub i DWF, najczęściej umowy te wybierają firmy prowadzące działalność produkcyjną oraz branża cementowa. Podobny trend obserwuje się w sektorze telekomunikacyjnym i wśród firm z sektora nieruchomości. Przewiduje się, że w 2024 r. możliwościami zawierania umów cPPA mogą zainteresować się również jednostki samorządu terytorialnego.

Umowy cPPA są ważnym krokiem dla firm w kierunku zeroemisyjności i realizacji celów ESG, jednocześnie stanowią elastyczny instrument ochrony przed wahaniami cen energii elektrycznej. Eksperci z branży energetyki wiatrowej zauważają ogromny potencjał tych umów, ale wciąż widoczna jest potrzeba budowania świadomości na temat rynku cPPA wśród polskich przedsiębiorców. Konferencja „Zielona Energia dla Biznesu” organizowana przez Re-Source Poland Hub będzie znakomitą okazją do wymiany merytorycznej wiedzy i doświadczeń.

„W dniach 24 i 25 kwietnia katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe zgromadzi cenionych ekspertów, odbiorców oraz wytwórców energii z OZE. W trakcie konferencji zostaną omówione kluczowe trendy europejskie oraz wyzwania, jakie stoją na drodze do zawierania kontraktów cPPA. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele firm, które podpisały już umowy cPPA, zapewniając dużą dawkę merytorycznej wiedzy w zakresie kontaktów na zakup zielonej energii oraz wpływu cPPA na strategię biznesową ich firm. Uczestnicy konferencji poznają również kulisy negocjacji takiej umowy na linii odbiorca – wytwórca energii z OZE” – mówi Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.

W tym roku konferencja będzie skupiać się na różnorodnych tematach, takich jak ESG, linią bezpośrednią, zazielenianiem łańcucha dostaw, prawem UE, finansowaniem projektów OZE, dekarbonizacją przemysłu czy gospodarką obiegu zamkniętego.

Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną kwestie związane z ESG, linią bezpośrednią, zazielenianiem łańcucha dostaw, prawem UE, finansowaniem projektów OZE, dekarbonizacją przemysłu oraz gospodarką obiegu zamkniętego.

Wydarzenie jest otwarte dla odbiorców energii elektrycznej, którzy mogą wziąć udział po rejestracji. Podczas imprezy będą prezentowane najnowsze trendy w branży OZE oraz będą miały miejsce sesje networkingowe i spotkania B2B. Uczestnicy będą mieli także okazję wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, na których zostanie omówiony wybór modelu biznesowego kontraktowania zielonej energii, uwzględniając profil zużycia własnej firmy. Przedsiębiorcy zainteresowani tą tematyką będą mogli otrzymać bezpłatną analizę dostosowaną do potrzeb ich firmy.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ