Polityka

MI: Budowanie partnerstwa: Dialog Wysokiego Szczebla w kontekście ożywienia transportowego Ukrainy (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury przekazuje informację o spotkaniu wysokiego szczebla pt. „Natychmiastowa i długoterminowa odbudowa oraz rekonstrukcja sieci transportowych na Ukrainie: wzmacnianie koordynowanego systemu wsparcia”, które odbyło się w litewskich Trokach. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej we współpracy z Międzynarodowym Forum Transportu udział wziął wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, przewodnicząc polskiej delegacji.

Wydarzenie na Litwie jest kontynuacją Dialogów Wysokiego Szczebla dla Ukrainy, które zostały zapoczątkowane przez Polskę w marcu 2023 r. Uczestnicy rozmów omawiali tematy związane z potrzebami Ukrainy w zakresie odtwarzania połączeń transportowych oraz wzmacnianiem ram pomocy dla tego kraju.

Omówiono potrzeby Ukrainy dotyczące przywracania połączeń transportowych podczas pierwszej sesji ministerialnej. Minister Koperski podkreślił znaczenie dwóch projektów kolejowych i drogowych realizowanych z Ukrainą w ramach Instrumentu Łączące Europę (CEF) o łącznej kwocie 190 mln euro.

Ważnym tematem pierwszej sesji ministerialnej było przywracanie połączeń transportowych na Ukrainie. Minister Koperski wskazał na dwa projekty kolejowe i drogowe realizowane wspólnie z Ukrainą w ramach Instrumentu Łączące Europę (CEF) o wartości 190 mln euro.

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski wyraził nadzieję, że Ukraina będzie rozwijać szlaki transportowe w kierunku Polski, przy wsparciu unijnych środków CEF oraz Instrumentu na rzecz Ukrainy, co przyspieszy proces integracji transportowej.

Podczas drugiej sesji ministerialnej omawiano dalsze wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Wiceminister Przemysław Koperski zaznaczył znaczenie Polski jako kluczowego centrum logistycznego i zaopatrzeniowego dla Ukrainy.

Uczestnicy drugiej sesji ministerialnej skupili się na dalszym wzmacnianiu skoordynowanych ram wsparcia dla Ukrainy. Wiceminister Przemysław Koperski podkreślił rolę Polski jako kluczowego centrum logistycznego i zaopatrzeniowego dla Ukrainy.

Polskie szlaki transportowe ułatwiają integrację ukraińskich firm z europejskimi łańcuchami dostaw, otwierając Ukrainie dostęp do zachodnich rynków. Rola Polski jako globalnej bramy dla Ukrainy jest możliwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze transportowej, obejmującej kompleksową sieć połączeń kolejowych, drogowych i lotniczych, a także polskie porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu – powiedział wiceminister P. Koperski.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury przedstawił cztery kluczowe aspekty wsparcia dla Ukrainy przez Międzynarodowe Forum Transportu. Pierwszym z nich jest koordynacja działań zgodnie z prawem i standardami UE. Drugim elementem jest otwarcie na strukturalne włączenie polskich przedstawicieli do projektu badawczego Forum, skupiającego się na zrównoważonym rozwoju transportu towarowego w Ukrainie. Trzecim aspektem jest potrzeba stabilnego finansowania ze strony instytucji międzynarodowych. Ostatnim punktem jest gotowość do dzielenia się polskim doświadczeniem w rozwoju infrastruktury transportowej.

Wraz z naszą stale aktualizowaną wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie, jesteśmy przygotowani do wspierania Ukrainy w procesie odbudowy i integracji z europejskim systemem transportowym, szczególnie poprzez Grupę Wspólnego Interesu dla Ukrainy – powiedział wiceminister Koperski.

Wiceminister infrastruktury uczestniczył w spotkaniu z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem podczas Dialogu Wysokiego Szczebla. Omówili sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej z Ukrainą w obszarze transportu, zwracając uwagę na potencjał wykorzystania polskiej wiedzy i doświadczenia w projekcie badawczym dla ukraińskiego transportu towarowego.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wykorzystania polskiej wiedzy i doświadczenia w projekcie badawczym „Ścieżki zrównoważonego transportu dla ukraińskiego drogowego i kolejowego transportu towarowego” realizowanym przez Międzynarodowe Forum Transportu. Wiceminister infrastruktury uczestniczył w dyskusji z Sekretarzem Generalnym Young Tae Kimem podczas Dialogu Wysokiego Szczebla, aby omówić sprawy dotyczące współpracy międzynarodowej z Ukrainą w obszarze transportowym.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version