Polityka

Zmieniając życie na lepsze: jak Gdańsk rewolucjonizuje pieczę zastępczą

„Daj Przyszłość”, kampania społeczna prowadzona na zlecenie Fundacji Gdańskiej, została wysoko oceniona za skuteczne działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat pieczy zastępczej oraz zachęcenie mieszkańców Gdańska do rozważenia stania się rodzicami zastępczymi. Agencja reklamowa You’re Welcome była odpowiedzialna za realizację kampanii, wykorzystując zaawansowane strategie komunikacyjne, aby dotrzeć do szerokiej publiczności i przekazać istotne przesłanie.

Skoncentrowanie na potrzebach dzieci

Kampania skierowana była na ukazanie rzeczywistych potrzeb dzieci oczekujących na rodziny zastępcze i na pokazanie, jak ważna może być decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym dla ich życia. Poprzez starannie opracowane materiały informacyjne i edukacyjne, „Daj Przyszłość” przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania pieczą zastępczą wśród dorosłych mieszkańców Gdańska, zarówno polsko- jak i ukraińskojęzycznych.

Osiągnięcia poprzez zintegrowane działania komunikacyjne

Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych, tradycyjnych mediów, kampanii w Google oraz strony internetowej, inicjatywa „Daj Przyszłość” dotarła do szerokiego grona odbiorców, osiągając zasięg na poziomie 1,882 mln. Ponadto, kampania nie tylko zwiększyła świadomość społeczną na temat pieczy zastępczej, lecz także skutecznie zachęciła nowe osoby do rozważenia możliwości przyjęcia roli rodzica zastępczego.

Współpraca dla dobra dzieci

Projekt „Daj Przyszłość” jest przykładem skutecznej współpracy różnych podmiotów w celu wsparcia dzieci, które potrzebują rodzinnego ciepła. To działania, które pokazują, że zaangażowanie społeczne i skuteczna komunikacja mogą realnie zmieniać życie na lepsze.

Rodzaje pieczy zastępczej

Istnieją różne formy pieczy zastępczej, w tym rodziny zastępcze, domy dziecka, oraz piecza zawodowa. Rodziny zastępcze mogą być zarówno tymczasowe, jak i długoterminowe, zależnie od potrzeb dziecka oraz możliwości powrotu do rodziny biologicznej. Osoby będące rodzicami zastępczymi przechodzą specjalne szkolenia i są wspierane przez odpowiednie instytucje, aby móc najlepiej zająć się powierzonymi im dziećmi. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki, miłości i wsparcia w okresie, gdy nie może ono mieszkać ze swoją rodziną. W niektórych przypadkach, piecza zastępcza może prowadzić do adopcji, jeśli jest to w najlepszym interesie dziecka i nie ma możliwości jego powrotu do rodziny biologicznej.

Podsumowanie kampanii „Daj Przyszłość”

Kampania „Daj Przyszłość” jest ważnym krokiem w budowaniu świadomości i wsparcia dla pieczy zastępczej w Gdańsku. Inicjatywa podkreśla znaczenie zaangażowania społecznego i profesjonalizmu w komunikacji, skupiając się na realnych potrzebach dzieci i możliwościach, jakie otwiera przed nimi piecza zastępcza.

Link do pełnego case study: https://yourewelcome.pl/portfolio/fundacja-gdanska/ 

DANE KONTAKTOWE:
Agnieszka Kulinkowska, CEO
tel. 519 554 376, e-mail: hello@yourewelcome.pl
Your Agency sp. z o.o., ul. Pelplińska 4 (II piętro), 80-335 Gdańsk


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version