CIS: Senat odwiedziła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola (komunikat)
Polityka

CIS: Senat odwiedziła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przedstawia:

Podczas 6. posiedzenia Senatu, które odbyło się 15 lutego br., przemówienie wygłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola. Przyjęła ją wcześniej w swoim gabinecie marszałek Senatu.

Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała: „W obecnych niespokojnych czasach, jedność i siła Europy mają ogromne znaczenie”. Przypomniała także, że 20 lat temu, 1 maja 2004 r., Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, podczas największego w historii rozszerzenia Wspólnoty. Marszałek przypomniała również, że społeczeństwo polskie odegrało ogromną rolę, głosując w przytłaczającej większości za przystąpieniem Polski do europejskiej rodziny. Ponadto, podkreśliła, że wybory parlamentarne 15 października 2023 r. potwierdziły przywiązanie Polaków do wartości, na których zbudowana została Unia Europejska. Polacy opowiedzieli się w nich za wolnością, demokracją, praworządnością, a także prawami człowieka, równością i godnością, odrzucając populizm i dając Europie jasny sygnał, że chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty.

W spotkaniu wzięli udział także senator Grzegorz Schetyna, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Andrzej Halicki, szef polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, oraz Adam Niemczewski, Szef Kancelarii Senatu.

W swoim wystąpieniu w Senacie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, omówiła postępy obecnej kadencji PE, wyraziła swoje stanowisko w sprawie konfliktu na Ukrainie i zwróciła uwagę na planowane wybory do PE w czerwcu 2024 r.

Podkreśliła, że Polska zajmuje ważne miejsce w sercu Europy. Podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim, podkreśliła, że dla niej oraz dla polityków jej generacji Polska jest symbolem europejskich wartości. Przywołała przykłady sukcesów Polaków, takich jak zdobycie Nagrody Nobla przez kobietę z Warszawy, czy przyczynienie się elektryka z Gdańska do zburzenia żelaznej kurtyny. Zauważyła, że polska „Solidarność” była ucieleśnieniem moralnego przywództwa w walce z totalitaryzmem i odwagi w obliczu długotrwałego ucisku. Podkreśliła również, że Polacy są narodem walczącym o wolność, który pokazał światu, jak się nie bać. Wskazała, że wydarzenia w Gdańsku w 1980 roku otworzyły drogę ku wolności i dostatniej przyszłości dla Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego podkreśliła, że decyzja Polaków o przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku była wyrazem ich wartości jako Europejczyków. Wyraziła nadzieję, że Polska będzie nadal odgrywać ważną rolę w rozwoju Europy i umacnianiu jej demokracji. Zaznaczyła, że różnorodność kulturowa i tradycje są naszą prawdziwą siłą, a naszym obowiązkiem jest dbanie o wartości europejskie. Odnosząc się do nowego rozdziału w historii Polski w 2024 roku, wezwała do podkreślenia wspólnych wartości i podkreśliła, że różnice są cenione, a w nich tkwi siła naszej wspólnoty.

Roberta Metsola wyraziła wdzięczność polskiemu narodowi za istotną rolę, jaką odegrał. Zauważyła, że przez wiele lat Polska ostrzegała Europę przed Rosją, ale nie została wysłuchana. Podziękowała za wsparcie Ukrainy i wyjątkową solidarność z jej obywatelami. Zapewniła, że Unia Europejska będzie nadal udzielać pomocy Ukrainie, potępiać rosyjską agresję oraz nakładać sankcje paraliżujące rosyjską machinę wojenną. Zapewniła również, że UE będzie wspierać Ukrainę w uzyskaniu statusu członka Unii Europejskiej oraz zapewni pomoc gospodarczą, wojskową, finansową, humanitarną i dyplomatyczną, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo krytycznych sektorów jednolitego rynku UE.

W swoim wystąpieniu przewodnicząca Roberta Metsola podsumowała prace obecnej kadencji PE, skupiając się przede wszystkim na osiągnięciach w zakresie polityki energetycznej, bezpieczeństwa i obronności, równości, wolności mediów, cyfryzacji i rolnictwa. Zaznaczyła, że mimo wielu decyzji, z których Parlament Europejski może być dumny, niektóre zostały podjęte zbyt szybko, jak na przykład ograniczenie stosowania pestycydów. Podkreśliła także jako jeden z największych sukcesów zmniejszenie o 75% importu gazu ziemnego z Rosji, co udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu możliwości magazynowania gazu i przyśpieszeniu rozwoju energii odnawialnej, co pozwoliło ograniczyć kryzys energetyczny w UE.

Przewodnicząca Roberta Metsola wyraziła obawy dotyczące rosnącego sceptycyzmu wśród młodych Europejczyków przed nadchodzącymi wyborami do PE. Zauważyła również przemieszczanie się młodego elektoratu na skrajne części sceny politycznej i podkreśliła, że nie można pozwolić, aby to pokolenie zaprzepaściło dotychczasowe osiągnięcia. Dlatego wyruszyła w podróż po krajach UE z misją „przebicia brukselskiej bańki” i planuje spotkać się przede wszystkim z młodymi ludźmi, aby ich wysłuchać i prowadzić dyskusje. Zaznaczyła również, że wybory do PE są największym na świecie wielonarodowym ćwiczeniem z demokracji i oczekuje, że Polska odpowiedzie na wezwanie Europy.

Przewodnicząca przyjęła zaproszenie marszałka Senatu i odwiedziła Polskę.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez zmian w treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ