Gospodarka / Biznes

MKiŚ: Pierwszy krok rządu w kierunku ochrony cennych lasów (komunikat)

– Ograniczenie wyrębów w najważniejszych polskich lasach ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Decyzja ta ma na celu ochronę cennych puszcz, zachowanie lasów używanych przez wielotysięczne aglomeracje oraz deficytowość nadleśnictw. Szczegóły decyzji zostały przedstawione przez minister Paulinę Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Warszawie 8 stycznia 2024 r.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że ogranicza wyręby przewidziane na 2024 r. w najważniejszych polskich lasach. Ochrona cennych puszcz, zachowanie lasów wykorzystywanych przez wielotysięczne aglomeracje, lasów uzdrowiskowych oraz deficytowość nadleśnictw – to główne powody ograniczenia wyrębów. Decyzję tę przedstawiła minister Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2024 r. w Warszawie.

Nowy rząd podjął priorytetowe działania na rzecz ochrony lasów, zgodnie z zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej, w tym dyrektywami środowiskowymi i Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła wprowadzenie ograniczeń w wycince na 10 obszarach, w tym Bieszczadach, Puszczy Boreckiej, Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Karpackiej, Puszczy Rominckiej, Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, oraz w okolicy Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła plany wstrzymania wycinek najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Decyzja ta ma na celu ochronę przyrody i zostanie przeprowadzona we współpracy z Lasami Państwowymi, samorządami i lokalnymi społecznościami.

Minister emphasized the need to limit logging in the most valuable parts of the forests, such as old-growth forests aged 100-200 years, watershed forests, and mountain forests. In some cases, the restricted logging areas contain unique historical and cultural values – for example, the Augustów Primeval Forest, which is essential for continuing the tradition of beekeeping and is part of the intangible cultural heritage of humanity.

Ograniczenie wyrębów planowanych na 2024 r. jest podyktowane różnorodnymi czynnikami, takimi jak potrzeby przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne. Według wiceministra Dorożały, wycinki nie przekroczą 20-30% planowanych wyrębów, a umowy z wykonawcami prac dopuszczają ograniczenia lub zamianę prac w tym przedziale. Duża część lasów, w których ograniczone zostanie pozyskanie drewna, otacza duże miasta, takie jak Gdańsk, Wrocław czy Białystok. To ma duże znaczenie dla adaptacji do zmieniającego się klimatu, retencji wody i zabezpieczania obszarów miejskich przed powodziami.

Wiceminister Mikołaj Dorożała podkreślił, że ograniczone wyręby będą dotyczyły obszarów planowanych parków narodowych, obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Podczas konferencji minister zapowiedział utworzenie specjalnej zakładki na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która umożliwi informowanie o miejscach, które warto dodatkowo objąć ochroną. Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowane, a strona będzie służyć aktywnemu dialogowi z lokalnymi społecznościami.

Zdjęcia i mapy dotyczące ochrony cennych lasów dostępne są na stronie gov.pl/klimat/pierwszy-krok-rzadu-w-kierunku-ochrony-cennych-lasow

Uwaga: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w oryginalnej formie dostarczonej przez nadawcę i nie podlegają żadnym zmianom ze strony PAP SA. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z przepisami ustawy prawo prasowe (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version