Narodowa Rada Rozwoju – Krynica Forum – Rozwiązania dla lepszego życia Polaków
Polityka

Narodowa Rada Rozwoju – Krynica Forum – Rozwiązania dla lepszego życia Polaków

Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, wyjaśnił podczas krynickiego panelu, że Ustawa o drogach samorządowych to przykład tego, jak skutecznie można pozyskiwać środki na remonty dróg, dzięki wykorzystaniu platformy Narodowej Rady Rozwoju jako forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP.

Na zwołanej w Krynicy-Zdroju dyskusji panelowej udział wzięli przewodniczący trzech (z dziewięciu) narodowych rad rozwoju (NRR) – gremium doradczego Prezydenta RP, które realizuje swoje zadania poprzez rady skupiające ekspertów z różnych środowisk i specjalizacji. Podczas spotkania dzielili się oni informacjami, z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić poszczególne rady, jakie osiągnięcia zaliczyli do tej pory i co powinni zrealizować w przyszłości.

„W rozmowach biorą udział praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach. Spotkania, które odbywają się bez obecności kamer, polegają na konsultacjach, a czasami to prezydent zadaje pytania ekspertom, prosząc o poradę w konkretnej sprawie” – tłumaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Piotr Ćwik wyjaśnił słuchaczom, w jaki sposób Narodowa Rada Rozwoju wpływa na kreowanie strategii rozwoju kraju.

Dr hab. Marek Rymsza zaznaczył, że adaptacja społeczeństwa do wyzwań współczesności ma znaczący wpływ na jakość życia obywateli.

Piotr Ćwik przybliżył szczegóły działania Narodowej Rady Rozwoju, w tym jej zadanie polegające na kształtowaniu strategii rozwoju Polski.

Dr hab. Marek Rymsza wyraził przekonanie, że stworzenie centrów usług społecznych na terenie całego kraju okaże się korzystne dla całej społeczności.

Piotr Ćwik przedstawił słuchaczom zakres działań Narodowej Rady Rozwoju, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego.

Dr hab. Marek Rymsza w swoim wystąpieniu podkreślił, że konstruktywna współpraca pomiędzy rządem a samorządami przyniesie jedynie korzyści.

Piotr Ćwik wyjaśnił widownię zasady funkcjonowania Narodowej Rady Rozwoju, której celem jest realizacja zadań związanych z rozwojem kraju.

Dr hab. Marek Rymsza przekonywał, że powołanie w całym kraju centrów usług społecznych wpłynie znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców.

Piotr Ćwik wyłożył słuchaczom idee, według której Narodowa Rada Rozwoju stara się wdrażać strategie rozwoju państwa Polskiego.

Dr hab. Marek Rymsza zaznaczył, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości życia obywateli powinny przebiegać w partnerstwie z władzami lokalnymi.

„Centra usług społecznych to skok cywilizacyjny. W całej Europie widać, że o naszym dobrostanie stanowi dostęp do usług społecznych. Inwestycje w tego rodzaju usługi to także droga do szybszego rozwoju gospodarczego Polski” – mówił Marek Rymsza.

Marek Rymsza zwraca uwagę na to, że istotną wartością NRR jest możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji. Według niego, to właśnie ta swoboda wypowiedzi daje ekspertom, zasiadającym w Radzie, pozwala na dokonywanie trafnych decyzji. Jego zdaniem, jest to cecha brakująca w wielu gremiach zajmujących się ważnymi dla Polski sprawami.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia, wypowiedział się na temat ustawy o Centrach 75 plus, która ma na celu zapewnienie sprawiedliwej opieki nad osobami starszymi.

„Liczba seniorów się zwiększa, a w przyszłości będzie rosła lawinowo. Zmienia się także model rodziny, w którym coraz trudniej jest organizować we własnym zakresie opiekę nad starszymi ludźmi. Dlatego chcemy zbudować system, który spowoduje utrzymywanie tych ludzi, jak najdłużej w samodzielności, z dala od szpitali” – mówił Piotr Czauderna.

Mówił on, że ważnym elementem tego bezpieczeństwa jest wspieranie i wzmacnianie polskiego rolnictwa, które powinno dawać produkt wysokiej jakości i wzbogacenie naszej oferty żywnościowej.

Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że wykorzystanie współczesnej technologii i nowoczesnych rozwiązań pozwoli polskim rolnikom na osiąganie wyższych poziomów produkcji żywności, a w konsekwencji – zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Odpowiednia edukacja rolników jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Jan Krzysztof Ardanowski wyraził przekonanie, że dzięki zdobywaniu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań, polscy rolnicy będą w stanie zwiększyć swoją efektywność produkcyjną i dostarczać wyższej jakości produkty.

Poprzez inwestycje w rozwój infrastruktury oraz wspieranie badań i innowacji w rolnictwie, Polska może jeszcze bardziej zwiększyć swoje zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył również, że wsparcie dla rolników w postaci odpowiednich środków i narzędzi jest kluczowe do osiągnięcia tego celu.

Jan Krzysztof Ardanowski zalecił również rolnictwu i obszarom wiejskim, aby wykorzystały możliwości wynikające z unijnych funduszy i programów, aby wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe. Przemawiając, stwierdził, że polskie rolnictwo ma potencjał do stworzenia sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa żywnościowego.

Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że wzmocnienie odporności rolnictwa na zmiany klimatyczne, w tym wprowadzenie nowych gatunków roślin i technik uprawy, jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Wskazał, że współczesne technologie i nowoczesne narzędzia mogą pomóc w wykorzystaniu dobrodziejstw natury i wsparciu polskiego rolnictwa.

„Rolnictwo, które sprawnie produkuje żywność, nie jest dane raz na zawsze, bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest oczywiste. Dlatego najważniejsze jest trwałe zabezpieczenie Polakom dostępu do żywności. Musimy zadbać o własne, nowoczesne, wydajne rolnictwo” – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.  

„Ogromne koncerny zaczynają inwestować w sztuczne mięso, mleko. Gdy rolnictwo przestanie być potrzebne, ktoś inny przejmie kontrolę nad społeczeństwem. Trzeba zastanowić się, jak wprowadzać zmiany cywilizacyjne, by nie zniszczyć rolnictwa” – stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski.

Jarosław Stawiarski wskazał również drugie zagrożenie, jakim jest wzrost globalnej produkcji produktów zastępujących mięso. Według niego wymusi to zmianę sposobu produkcji żywności ukierunkowaną na bardziej zrównoważone i ekologiczne metody.

Konferencję prowadził Jan Kowalski, dyrektor Centrum Biznesu. Zaznaczył on, że współczesny biznes stawia na innowacyjność i wykorzystywanie nowych technologii w celu poprawy jakości produktów i usług.

Podczas wystąpienia marszałka Stawiarskiego wyraźnie podkreślono konieczność współpracy pomiędzy biznesem a samorządem. Zdaniem eksperta współpraca ta jest kluczem do sukcesu w zakresie tworzenia przyjaznych i zrównoważonych środowisk.

Jan Kowalski wyjaśnił wszystkim uczestnikom, że nowoczesne systemy informatyczne i technologie są niezbędne dla skutecznego wykorzystania zasobów i optymalizacji działalności gospodarczej.

Podczas wystąpienia marszałka Stawiarskiego zauważono, że współpraca samorządu z biznesem jest niezbędna do zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że innowacyjne technologie i systemy informatyczne są najważniejszym czynnikiem w osiąganiu tego celu.

Konferencja wyraźnie wskazywała na wzrost światowej produkcji produktów zastępujących mięso, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jak powiedział marszałek Stawiarski, wymaga to ukierunkowania produkcji żywności w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych metod.

„Samorząd chce żyć przede wszystkim z podatków. Więc tam, gdzie jest więcej biznesu, tam lepiej się rozwija. Dlatego dążymy do poprawiania procedur, by ułatwiać życie przedsiębiorcom. Usprawniamy pracę, by nie musieli zbyt długo czekać na decyzję” – przekonywał Jarosław Stawiarski.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ