Gospodarka / Biznes

Nowa linia tramwajowa w Toruniu – współfinansowana przez Bank Pekao

Mieszkańcy Torunia mogą cieszyć się nową linią tramwajową, która połączyła północną część miasta z centrum. Projekt BiT-City II, współfinansowany przez Bank Pekao S.A., kosztował ponad 461 mln zł i umożliwił realizację tej inwestycji.

Inwestycja w linię tramwajową w Toruniu zaowocowała wzrostem jej długości do 66,5 tys. m pojedynczego toru. Do tego dołączyły 13 tys. m torowiska, w tym 5,2 tys. m torowiska zielonego obsadzonego roślinnością, 27 platform przystankowych, w tym 14 zielonych, oraz infrastruktura uzupełniająca, w tym drogi i ścieżki rowerowe.

Komunikacja miejska w Gdańsku wzbogaciła się o nową trasę – od centrum do położonego na północy Osiedla JAR. Ta szybka i komfortowa linia łączy ulicami: Szosa Chełmińska, Długa, Legionów, Polna, Ugory, Watzenrodego i Strobanda do pętli przy ul. Heweliusza. Wybierając się w tę podróż, można liczyć na przejazd trwający zaledwie 18 minut. 

„Nasz transport publiczny jest coraz lepiej zorganizowany, ekologiczny i coraz bardziej sprawny. Projekt BiT-City II, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2017, obejmował nie tylko środki Unii Europejskiej, lecz także środki własne miasta i sięgnięcie po środki zewnętrzne. To dzisiaj bardzo popularna metoda finansowania inwestycji strukturalnych, ale jeszcze parę lat temu stawialiśmy pierwsze kroki w finansowaniu tego typu przedsięwzięć” – powiedział podczas konferencji poprzedzającej uroczystość otwarcia nowej trasy tramwajowej Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Toruń dołączył do grona europejskich miast, które wspiera

„Dziękuję za wsparcie Banku Pekao, jesteśmy na wiele lat razem. Będziemy rzetelnie spłacać te wierzytelności” – podkreślił Michał Zaleski, prezydent Torunia. Przypomniał również, że dofinansowanie ze środków UE sięga ponad 260 mln zł. 

Realizacja programu BiT-City II, obejmującego m.in. budowę nowej linii tramwajowej łączącej centrum Torunia z Osiedlem JAR, wymagała zmodernizowania infrastruktury miejskiej oraz zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych. Współfinansowana przez Bank Pekao w ramach programu emisji obligacji z października 2017 r. inwestycja o wartości blisko 470 mln zł, była wspierana przez Konsorcjum Banku Pekao i BGK, z czego Bank Pekao pełnił funkcję m.in. agenta programu oraz administratora zabezpieczeń.

Aby w pełni wykorzystać potencjał finansowania projektów zrównoważonych, w czerwcu 2021 r. bank ogłosił strategię ESG, która zobowiązuje do wspierania takich projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł w latach 2021-2024.

Bank Pekao wspiera ekologiczny transport w 8 polskich miastach, zainwestowując w niego łącznie 3,5 mld zł. Toruń jest jednym z tych miast, które skorzystały z tej oferty.

Uroczyste otwarcie nowej lini tramwajowej zostało uświetnione paradią pojazdów, w których jechali zaproszeni goście. W ramach tej uroczystości na dziesięciu przystankach zostały umieszczone dzieła sztuki stworzone przez toruńskich artystów. Każdy z przystanków ma nazwę odwołującą się do dobrej energii, takich jak „Przystanek uśmiechu”, „Przystanek życzliwości”, „Przystanek uskrzydlony” czy „Przystanek dobrego słowa”.

Realizacja tej inwestycji składa się z wielu wyjątkowych działań technicznych, w tym połączenia torowiska tramwajowego z torami kolejowymi oraz utworzenia korytarzy przelotowych dla nietoperzy, które to gniazdują w chronionych rejonach trasy.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version