Fundusze unijne na pomorskim start-upie: 89 mln zł na staże, szkolenia i własny biznes
Polityka

Fundusze unijne na pomorskim start-upie: 89 mln zł na staże, szkolenia i własny biznes

Ponad 6 tysięcy mieszkańców województwa Pomorza skorzysta z projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) w powiatowych urzędach pracy. Efekty tych działań mają zaowocować lepszą sytuacją zawodową do końca 2024 roku.

Wsparcie adresowane jest do osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, kobiet, młodych do 30. roku życia, 55-latków i starszych, posiadających niskie kwalifikacje, a także do osób niepełnosprawnych i opiekunów dzieci i innych osób.

„Te grupy najczęściej potrzebują wsparcia w znalezieniu zatrudnienia czy poprawie swojej sytuacji zawodowej” – wytłumaczyła Izabela Jezierska, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Jezierska podkreśla brak doświadczenia i kwalifikacji wśród młodych ludzi oraz trudności w pogodzeniu pracy z opieką nad bliskimi, co znacznie osłabia ich pozycję. Dzięki projektowi ma skorzystać prawie 6 tys. osób, w tym ok. 2,5 tys. młodych Pomorzan. Program Funduszy Europejskich dla Pomorza zaplanował na ten cel ponad 89,2 mln zł na lata 2023 i 2024.

„To pierwsze decyzje o dofinansowaniu w ramach EFS+, zawierane w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-27”- poinformował Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Inicjatywy te są bardzo ważne, jeśli chodzi o aktywizację zawodową mieszkańców Pomorza. To inwestycja nie tylko w jednostki, ale także w rozwój lokalnych społeczności i pomorskiej gospodarki” – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pomorskie powiatowe Urzędy Pracy mają ogromne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy urzędów pomogą uczestnikom projektu w zrozumieniu własnego potencjału i wykorzystaniu go w celu znalezienia pracy.

Podczas pierwszej wizyty w Urzędzie Pracy uczestnicy będą mieli okazję przeprowadzić szczegółową rozmowę z doradcą, który przeanalizuje ich predyspozycje, potrzeby i bariery, a także pomoże im zidentyfikować i wykorzystać swoje umiejętności w celu znalezienia odpowiedniej pracy.

Pomorskie powiatowe Urzędy Pracy są profesjonalne i doświadczone w zarządzaniu projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu otrzymają pomoc w rozpoznaniu swoich potrzeb i możliwości, a także w skonstruowaniu skutecznego planu działania w celu znalezienia zatrudnienia.

Uczestnicy projektów poniżej 30. roku życia mają okazję sprawdzić swoje kompetencje cyfrowe, korzystając z ankiet. Następnie mogą skorzystać z oferty staży, oferowanych przez pracodawców, aby nabyć praktyczne umiejętności, przydatne na lokalnym rynku pracy. Dodatkowo, w ramach projektów są organizowane szkolenia, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Wszystkie osoby, które chcą założyć swoją własną firmę, a mają predyspozycje do tego, mogą liczyć na dotacje na początek działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie może stanowić realne wsparcie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, umożliwiając im korzystanie z korzyści związanych z pracą w innym miejscu. Szczególną uwagę przywiązuje się do osób poniżej 30. roku życia, które mają szansę zdobyć nowe umiejętności konieczne do pracy w branżach wiodących dla regionu, takich jak offshore i portowo-logistyczne oraz technologie interaktywne.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ